Otestujte sa

Otestujte sa v poznaní vašej energetickej  reality.

Skúste sa otestovať v poznaní vašej energetickej reality a dozviete sa ako ste na tom.  Venovať pozornosť  vášmu pohľadu na využívanie energií je významné  najmä z hľadiska vašich nákladov  na energie. 

Energetická efektívnosť je náročná disciplína, ale energetická pohodlnosť  je plytvaním.

Otestujte sa...

Ak ste vyplnili vašu mailovú adresu, máte 5 bodov. Za každú odpoveď  "áno" sa počíta 1 bod.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu