Plyn / Aktuality AKTUALITY ŠPECIÁL: Pokazí štát hospodársku súťaž pri plyne?

Štát, ako jediný vlastník Slovenského plynárenského priemyslu, môže pri udržiavaní umelo nastavených cien plynu pre domácnosti predávaných so stratou porušiť zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Na to si potom môže posvietiť Európska komisia.

Vláda Roberta Fica v otázke cien zemného plynu pre domácnosti si drží nastavenú líniu. Ľavicový kabinet je presvedčený, že ceny plynu môžu byť nižšie a nižšie. A to aj napriek priznaniu ministra hospodárstva či samotného premiéra, že dnes už štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vytvára pri domácnostiach každý rok niekoľkomiliónovú stratu. Prevzatím dominantného dodávateľa plynu sa vláde Smeru-SD splnil veľký sen: udávať na trhu s dodávkami plynu pre domácnosti tón. Ten však môže byť pri nepriaznivom vývoji na svetových trhoch s plynom natoľko falošný, že štát ako majiteľ SPP môže veľmi rýchlo zneužiť jeho dominantné postavenie na trhu, čím poruší zákon o ochrane hospodárskej súťaže. A to by už mohlo zaujímať Brusel, ktorému sme sľúbili pred vstupom do EÚ budovať aj v energetike spoločný európsky trh, v ktorom je zakázané obmedzenie hospodárskej súťaže a zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Dotlačia ich ku krachu?

Celý problém je v tom, že štát ako vlastník SPP, môže veľmi rýchlo do straty v segmente domácností dotlačiť aj alternatívnych dodávateľov plynu. Tí totiž v boji o nových klientov nasľubovali väčšie či menšie podliezanie cien plynu, ktoré ponúka SPP. "Účelom každej firmy, ktorá podniká je dosahovanie zisku. Ak spoločnosť SPP nebude mať za cieľ dosiahnutie zisku, ale umelé udržovanie nízkych cien aj za cenu strát, vážne tým ohrozí hospodársku súťaž," hovorí špecialistka komunikácie RWE Gas Slovensko Katarína Šulíková. Martin Ondko zo spoločnosti Magna Energia zatiaľ o možnom krachu nehovorí. Verí, že štát bude dodržiavať Obchodný zákonník, v ktorom sa okrem iného uvádza, že podnikanie je činnosť za účelom dosiahnutia zisku. "Verím, že ten istý Obchodný zákonník platí aj pre SPP," dodal Ondko. Konateľ spoločnosti Slovakia Energy Jiří Písařík pripúšťa, že ak by ceny plynu pre domácnosti od SPP boli nižšie ako trhové, malo by to dopad na ich podnikanie. Nevedel však v súčasnosti konkretizovať ako hlboko by to ich ďalšie podnikanie na trhu ovplyvnilo. "Otázkou je, ako sa bude naďalej vyvíjať cena plynu na veľkoobchodných trhoch. Pokiaľ cena SPP bude vychádzať z trhových princípov, sme schopní pôsobiť aj naďalej na slovenskom trhu," dodáva Písařík.

Niektorí už utekajú

Pri súčasnom postoji štátu k regulácii cien energií sa nejeden alternatívny dodávateľ môže veľmi rýchlo rozhodnúť opustiť trh s dodávkami plynu pre domácnosti. Čím sa naštrbí už aj tak dosť málo rozvinutá liberalizácia trhu v tomto sektore odberateľov. Napríklad spoločnosť Elgas ako prvá deklaruje, že sa podnikania v sektore domácností radšej vzdá, ako by im mala plyn predávať so stratou. "Našim cieľom nie je generovať stratu a preto sa segmentu domácností vyhýbame. Toto nie je trhové prostredie," zdôraznil ich obchodný riaditeľ Roman Lipnička.

Zľavy chcú dodržať

Ostatní oslovení alternatívni dodávatelia zatiaľ o opúšťaní trhu s dodávkami plynu pre domácnosti nehovoria. A svojim klientom nateraz sľubujú, že svoju zľavu na plyn dostanú. "Pokiaľ nám to situácia dovolí, tak áno. V prípade., že by malo dôjsť k neekonomickému správaniu sa našej spoločnosti, budeme nútení reagovať," dodal Ondko z Magny Energia. Spoločnosť Slovakia Energy zatiaľ taktiež neuvažuje, že by svojim klientom neposkytla oproti dominantnému dodávateľovi plynu sľubovanú zľavu. "Výhodnejšia cena je súčasťou našej dlhodobej stratégie," uviedol Písařík.


Máme ešte ÚRSO?

Tak toto sa pýta viacero spoločností podnikajúcich v slovenskej energetike. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) najviac ubližujú nekontrolovateľné vyjadrenia politikov. Aj keď šéfovia regulačného úradu stále tvrdia, že tieto vyjadrenia ich nijako pri ich práci neovplyvňujú, minimálne tieň pochybnosti ostáva. "Pán premiér je politik a robí vyhlásenia, ktoré nevie garantovať. ÚRSO sedí na inej adrese ako Úrad vlády SR. Potrebujeme potom ÚRSO? Koná ÚRSO nezávisle?," pýta sa Ondko, ktorý verí, že regulátor nakoniec dokáže, že je svojprávnou inštitúciou. "Je veľmi zaujímavé, že ceny plynu oznamuje premiér a nie šéf regulačného úradu, pre ktorého je to hlavná náplň práce. Vláda deformuje trh a zároveň podporuje obchod svojej vlastnej spoločnosti SPP. Ide ale o stratový obchod, ktorého cieľom sú voliči. V budúcnosti sa ale trhovým cenám nevyhne ani tento segment a skokový nárast cien bude oveľa bolestnejší," myslí si Lipnička.

Postavia sa proti štátu?

Alternatívni dodávatelia zatiaľ konkrétne kroky voči štátu nepripravujú. "Na konkrétne kroky SPP a jeho správanie musíme počkať až do návrhu cenových rozhodnutí," uviedla Šulíková z RWE Gas Slovensko, pričom upozornila, že Európska komisia môže kedykoľvek prešetriť stav na trhu, ak bude mať podozrenie, že na Slovensku dochádza k nedodržiavaniu pravidiel hospodárskej súťaže. Martin Ondko z Magny Energia hovorí, že voči vyhláseniam politikov v tejto oblasti nemá význam protestovať, keďže oni sa tým živia. Chcú si však počkať na kroky regulačného úradu. "Budeme vyhodnocovať, či sa ÚRSO živí tým, čo ma v náplni činnosti. Veď regulácia nemá chrániť len odberateľov. Ak hovoríme o bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok, tak na to musíme vytvoriť aj podmienky pre dodávateľov," konštatoval Ondko s tým, že ak by mala vláda dotovať len niektorého dodávateľa, tak je to téma pre Protimonopolný úrad SR. Podľa Písaříka zo Slovakia Energy, politik, ktorý je poverený výkonom akcionárskych práv v štátnej firme má právo hovoriť o cenovej politike. "Proti vyhláseniam politikov nemá význam robiť nejaké kroky. ÚRSO ako na štáte nezávislý orgán je poverený k regulácii v tomto odvetví. Veríme teda, že ÚRSO bude pri schvaľovaní cien plynu na budúci rok postupovať v súlade s platnou legislatívou," povedal na záver.