Porovnanie slovenského a českého energetického trhu

Do rúk sa vám dostáva druhá časť správy energy analytics, s.r.o. „Porovnanie slovenského a českého energetického trhu“, ktorej cieľom je zamerať sa predovšetkým na cenové aspekty dodávky energií (tzn. elektriny a plynu).

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu