Požičovňa na Strednom Slovensku

Radi by sme Vás informovali o možnosti využitia nášho produktu „Požičovňa elektriny“ pre malé výrobné zdroje pripojené do distribučnej siete Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD).

Od 15.02.2021 vstúpili do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s., ktoré  umožňujú dodávku vyrobenej a nespotrebovanej elektriny do distribučnej sústavy.

Nové technické podmienky platia aj pre výrobné zariadenia zapojené pred 15.2.2021, avšak tie si musia zažiadať o novú pripojovaciu zmluvu od SSD. Po individuálnom prehodnotení Vám môže byť Vaša žiadosť schválená.

Administratívne kroky voči SSD

  1. Musíte zažiadať o zmenu Stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW.
  2. Obdržanie NOVEJ pripojovacej zmluvy od SSD s dátumom platnosti po 15.2.2021
  3. Podmienkou pre uzatvorenie novej pripojovacej zmluvy je potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ktorú prevezme MAGNA ENERGIA a.s.

Celý postup vykonania zmluvných procesov s SSD nájdete priamo na stránkach SSD.
Administratívny proces u SSD vieme bezplatne zabezpečiť za Vás!

Stačí, keď nám zašlete požiadavku a kópie potrebných dokumentov na hoang@magnaea.sk :

  1. Existujúcu Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny,
  2. Existujúce Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie výrobného zdroja do 10 kW (SSD, a.s.),
  3. Oznámenie o uvedení malého zdroja do 10 kW do prevádzky,
  4. Vyplnený formulár na zmenu dodávateľa (s dátumom začiatku zmeny – podľa viazanosti a výpovednej lehoty u terajšieho dodávateľa), ak nie ste našimi odberateľmi energií.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na oze@magnaea.sk