Reklamná kampaň MAGNA ENERGIA

Aj keď za najlepšiu reklamu našej spoločnosti považujeme prejav spokojnosti našich odberateľov, rozhodli sme sa pre zvýraznenie výhod odberu od nás, reagovať rozhlasovou reklamou. Celkom päť rozhlasových spotov vyjadruje pozíciu našej spoločnosti na trhu s energiami.

 

 1. Podomový predaj - naša spoločnosť ho nikdy nerealizovala a v svojej práci sa stretávame s množstvom podvedených odberateľov.
  Preto upozorňujeme:
   

  Viac o šmejdoch sme písali v tomto článku.

  Kvôli sťažnosti spoločnosti SPP, a.s. muselo byť šírenie tohoto reklamného spotu pozastavené.
  Môžete si prečítať celé znenie arbitrážneho nálezu Rady pre reklamu.

 2. Regulácia - cena elektriny a súvisiacich služieb sa stala predmetom záujmu politikov. Pred voľbami, ale aj mimo nich, sú všetci politici (ľavicoví i pravicoví) expertami na energetiku. Regulácia zabíja konkurenciu a bráni dodávateľom koncepčnejšie pracovať s dlhodobým výhľadom. Dodávatelia z trhu odchádzajú. Konkurencia sa na škodu odberateľov zužuje. Preto upozorňujeme:
   

 3. Predaj doplnkových služieb - z dôvodu prehnanej regulácie si viacerí dodávatelia dopĺňajú svoje aktivity o predaj služieb nesúvisiacich s energiou. Ide o zväčša pochybné aktivity s ešte pochybnejšími plneniami. Naša spoločnosť považuje poskytovanie  takýchto služieb za neetické správanie a nerealizuje ich.  Realizujeme však množstvo zákazníckych výhod, ako sú zľavy, bonusy, úročenie preplatkov a možnosť nákupu v magnaShope.
  Preto upozorňujeme:
   

 4. Individuálny prístup - MAGNA ENERGIA  sa vyhýba neetickému predaju prostredníctvom podomového predaja a iných nátlakových foriem predaja. Ponúkame seriózny prístup konkrétnych ľudí, našich zamestnancov. Bez automatov. Nemusíte počúvať či máte stlačiť jednotku, dvojku, alebo až päťku.
   

 5. IMS - inteligentné elektromery sa stávajú realitou pre mnohých odberateľov elektriny. Európska komisia presadzuje dereguláciu a zavádzanie dynamických taríf. MAGNA ENERGIA je na slovenskom trhu jediným dodávateľom, ktorý pre odberateľov vybavených IMS ponúka variabilnú tarifikáciu a mobilnú aplikáciu na sledovanie spotreby.
  Preto to propagujeme:
   

  Viac o IMS sa dozviete na stránke venovanej Inteligentným Meracím Systémom.

 

Koniec správ miestneho rozhlasu.