Zmena podmienok služby Požičovňa elektriny od 1.4.2023

Vážení odberatelia a používatelia služby Požičovňa elektriny v domácnosti,

v čase keď išli ceny elektriny extrémne vysoko, sme boli nútení prijať nasledovné opatrenie pri poskytovaní služby Požičovňa elektriny (od 1.7.2022):

Služba požičovne bude pre všetkých odberateľov poskytovaná od 1.7.2022 s jednou zmenou, a to v spôsobe vrátenia požičanej elektriny Magnou. Zostáva zachovaný prenos nespotrebovanej elektriny do ďalšieho mesiaca bez obmedzenia, avšak obmedzuje sa možnosť vrátenia elektriny v rannej a večernej špičke (6:00-9:00 a 19:00-22:00). Dôvodom obmedzenia je extrémny nárast cien elektriny v týchto hodinách. Klientom preto odporúčame inštalovať fotovoltické panely s výraznejšou orientáciou na východ a západ, nie iba na juh. Vďaka tomu dokážu zvýšiť objem výroby elektriny z vlastných zdrojov práve v hodinách vyššie spomínanej špičky.

Radi by sme vám týmto oznámili, že s prihliadnutím na súčasnú, aspoň čiastočnú stabilizáciu cien na trhu, od 01.04.2023  rušíme toto obmedzenie vrátenia energií v rannej a večernej tarife, zatiaľ pre domácnosti, využívajúce túto službu.

Túto zmenu prinášame iba pre domácnosti a zatiaľ na obdobie pol roka, t.j. do 30.9.2023, pričom o jej udržateľnosti rozhodne vývoj cien na trhu. Elektrina, ktorá je zostatkom našej vzájomnej požičovne ku dňu 31.3.2023, sa vám automaticky prenáša do ďalšieho obdobia, ako elektrina k vráteniu.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v náročnom období.