Napísali o nás

28.apr.

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu

28.apríl 2014
Do rúk sa vám dostáva druhá časť správy energy analytics, s.r.o. „Porovnanie slovenského a českého energetického trhu“, ktorej cieľom je zamerať sa predovšetkým na cenové aspekty dodávky energií (tzn. elektriny a plynu)....
15.apr.

Koľko zaplatíte za energie sa bude dať vysúťažiť v e-aukcii

15.apríl 2014

Rok po Česku sa majú spustiť aukcie energií pre domácnosti aj u nás. Záujem je podľa aukčnej spoločnosti dosť veľký.
Čítajte viac: http://poradna.sme.sk/c/7171929/kolko-zaplatite-za-energie-sa-bude-dat-v...
 

11.mar.

MAGNA E.A. sa stala spoluzakladateľom Združenia dodávateľov miestnych distribučných sústav

11.marec 2014

Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) vzniklo dňa 11.3.2014 zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Trnava. Založenie ZMDS a jeho stanov bolo schválené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze zakladajúcich členov SLOVNAFT, a.s., PRAKOENERG, s.r.o., MAGNA E.A., s.r.o., GEON, a.s.

17.júl.

Energetický trh SR 2013 – analýza, ENERGY ANALYTICS

17.júl 2013

I napriek pracovným povinnostiam sa nám aj v tomto roku podarilo s kolegami pripraviť správu, ktorá stručne hodnotí vývoj základných ukazovateľov
na energetickom trhu v SR za rok 2013. Materiál, ktorý držíte v rukách, pripravil tím štyroch autorov. Z nich externou prispievateľkou je Lenka Ferenčáková, ktorá sa v máji 2014 stala šéfredaktorkou partnerského portálu energia.s.

Stránky