Užitočné informácie

1.jan.

Faktúry za opakované plnenie v roku 2015

1.január 2015

Faktúra za opakované plnenie na prvé obdobie roka 2015 je vystavená v rovnakej výške ako za posledné obdobie roka 2014.

Kalkulačné listy Vám budú odteraz generované vždy od 2. fakturačného obdobia aktuálneho roka do 1. fakturačného obdobia nasledujúceho roka (napr. pre mesačnú fakturáciu to teraz bude od 02/2015 do 01/2016).

Stránky