Plyn pre domácnosť

D1 Sporák

Radi varíte na plyne a chcete, aby vám popri varení zostalo niečo aj na iné príjemné veci? Máme pre vás produkt Sporák D1, s ktorým môžete za menej variť ešte viac.

D1 - Varenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,02430

Fixná mesačná sadzba žiadna

Za služby súvisiace s prepravou

a distribúciou podľa súčasných taríf SPP-D

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane). Sadzba  D1 funguje v systéme jednotnej tarify čo znamená, že po celý deň platíte za plyn rovnakú cenu.

Objednať
Viac informácií

D2 Kúrime moderne

Kúrite moderne a trendovo plynom ekologickým zdrojom (napr. kondenzačným kotlom)? Tak u nás môžete byť v teple ešte dlhšie a ešte viac s naším produktom Kúrime moderne D2 (odporúčame, ak sa zmestíte do ročnej spotreby plynu 1 700m3 alebo 18 000kWh).

D2 - Ohrievanie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,0234

Fixná mesačná sadzba žiadna

Za služby súvisiace s prepravou

a distribúciou podľa súčasných taríf SPP-D

Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane). Sadzba D2 je jednotarifná a tak v nej za plyn platíte po celý deň rovnakú cenu.

Objednať
Viac informácií

D3 Kúrime klasicky

Máte radi teplo domova a teplotnú pohodu a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme Kúrime Klasicky D3 – s nami môžete byť v pohode a teple ešte viac.

D3 - Kúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,0232

Fixná mesačná sadzba žiadna

Za služby súvisiace s prepravou

a distribúciou podľa súčasných taríf SPP-D

Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane, (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane). Sadzba D3 pre plyn je jednotarifná a tak po cely deň platíte rovnakú cenu.

Objednať
Viac informácií

D4 Kúrime naplno

Ste milovníkom "trenírkovej" teploty a vždy a všade a kúrite plynom? My ju pre vás zabezpečíme s naším produktom Kúrime na plno D4 a trenírky z vás nezoderieme.

D4 - Maxikúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,0315

Fixná mesačná sadzba žiadna

Za služby súvisiace s prepravou

a distribúciou podľa súčasných taríf SPP-D

Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3). Pri plyne je sadzba D4 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.

Objednať
Viac informácií