Plyn pre domácnosť

D1 Sporák

Radi varíte na plyne a chcete, aby vám popri varení zostalo niečo aj na iné príjemné veci? Máme pre vás produkt Sporák D1, s ktorým môžete za menej variť ešte viac.

D1 - Varenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 138 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane). Sadzba  D1 funguje v systéme jednotnej tarify čo znamená, že po celý deň platíte za plyn rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D2 Kúrime moderne

Kúrite moderne a trendovo plynom ekologickým zdrojom (napr. kondenzačným kotlom)? Tak u nás môžete byť v teple ešte dlhšie a ešte viac s naším produktom Kúrime moderne D2 (odporúčame, ak sa zmestíte do ročnej spotreby plynu 1 700m3 alebo 18 000kWh).

D2 - Ohrievanie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane). Sadzba D2 je jednotarifná a tak v nej za plyn platíte po celý deň rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D3 Kúrime klasicky

Máte radi teplo domova a teplotnú pohodu a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme Kúrime Klasicky D3 – s nami môžete byť v pohode a teple ešte viac.

D3 - Kúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane, (približne od 1 700 do 4000 m3 vrátane). Sadzba D3 pre plyn je jednotarifná a tak po cely deň platíte rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D4 Kúrime naplno

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D4 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D4 - Maxikúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6500 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D4 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D5 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D5 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D5 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D5 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 69 485 do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D5 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D6 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D6 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D5 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50 €

Tarifa D6 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 85 000 do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D6 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D7 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D7 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D7 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50€

Tarifa D7 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 100 000 do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D7 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií

D8 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D8 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D8 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02852 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,50€

Tarifa D8 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 300 000 do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D8 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.

Objednať
Viac informácií