Zloženie elektrickej energie

Primárny zdroj Podiel v %
Jadrové palivo 53%
Uhlie 18%
Zemný plyn 16%
Obnoviteľné zdroje 13%
z toho… Voda 9%
Slnko 3%
Vietor 1%
Iné zdroje 0%