Zloženie elektrickej energie

Primárny zdroj Podiel v %
Jadrové palivo 41%
Uhlie 14%
Zemný plyn 12%
Obnoviteľné zdroje 33%
z toho… Voda 23%
Slnko 8%
Vietor 3%
Iné zdroje 0%

 

Podiel primárnych zdrojov na celkovej spotrebe elektriny

Podiel jednotlivých obnoviteľných zdrojov na obnoviteľných zdrojoch celkom