Zloženie elektrickej energie

Primárny zdroj Podiel v %
Jadrové palivo 40,1%
Uhlie 18,5%
Zemný plyn 17,9%
Obnoviteľné zdroje 18,6%
z toho… Voda 11,4%
Slnko 3,11%
Vietor 1%
Iné zdroje 4,9%