D3 Efektívna domácnosť

Chcete bývať efektívne a máte byt alebo dom a elektrinu využívate iba na bežné činnosti (okrem vykurovania) a viete niektoré činnosti v domácnosti odložiť na večer alebo víkend, kedy je celkový dopyt po elektrine nižší a je lacnejšia? Zefektívnime vašu domácnosť ešte viac naším produktom Efektívna domácnosť D3 iba pre vás.

MAGNA D3 DOM 8NT

Silová energia
VT 0,069
NT 0,069
Mesačná platba za odberné miesto 1,10 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň 3 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH. Sadzba D3 k Vám prichádza v jednej z dvoch možných taríf - vysokej a nízkej. Každý deň môžete využívať až osem hodín nízkej tarify, kedy za elektrickú energiu platíte menej. Sadzbu D3 odporúčame najmä pre domácnosti s malou spotrebou  elektrickej energie a tam, kde je možné presunúť jej spotrebu na čas nízkej tarify. Takto si môžete naplánovať využívanie elektrických spotrebičov s vysokou spotrebou ako sú vyhrievacie zariadenia a ohrievače vody či iné akumulačné elektrospotrebiče a tým ušetríte.

Objednať