D1 Sporák

Radi varíte na plyne a chcete, aby vám popri varení zostalo niečo aj na iné príjemné veci? Máme pre vás produkt Sporák D1, s ktorým môžete za menej variť ešte viac.

D1 - Varenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02480 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,10 €

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 138 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane). Sadzba  D1 funguje v systéme jednotnej tarify čo znamená, že po celý deň platíte za plyn rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH.

Objednať