D2 Kúrime moderne

Kúrite moderne a trendovo plynom ekologickým zdrojom (napr. kondenzačným kotlom)? Tak u nás môžete byť v teple ešte dlhšie a ešte viac s naším produktom Kúrime moderne D2 (odporúčame, ak sa zmestíte do ročnej spotreby plynu 1 700m3 alebo 18 000kWh).

D2 - Ohrievanie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02480 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,10 €

Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane). Sadzba D2 je jednotarifná a tak v nej za plyn platíte po celý deň rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH.

Objednať