D3 Kúrime klasicky

Máte radi teplo domova a teplotnú pohodu a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme Kúrime Klasicky D3 – s nami môžete byť v pohode a teple ešte viac.

D3 - Kúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn 0,02480 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,10 €

Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane, (približne od 1 700 do 4000 m3 vrátane). Sadzba D3 pre plyn je jednotarifná a tak po cely deň platíte rovnakú cenu.
Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH.

Objednať