D4 Kúrime naplno

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D4 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D4 - Maxikúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02480 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,10 €

Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6500 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D4 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH.

Objednať