D7 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D7 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D7 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,01630 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1€

Tarifa D7 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 100 000 do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D7 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2021 bez DPH.

Objednať