D8 Megakúrenie

Máte radi teplo domova s maximálnou teplotnou pohodou, ohrievate bazén, garáž, alebo máte malú kotolňu v bytovom dome a kúrite klasicky plynom? My pre vás máme D8 Kúrenie, s nami budete vždy v teple.

D8 - Megakúrenie

Za služby obchodníka

Sadzba za odobraný plyn: 0,02480 €/kWh

Fixná mesačná sadzba: 1,10€

Tarifa D8 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 300 000 do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane). Pri plyne je sadzba D8 jednotarifná a nie je rozdiel v cene kedy cez deň plyn miniete.
Ceny sú platné od 1.1.2022 bez DPH.

Objednať