Aby sme nemuseli porušovať zákon...

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou prevažne z bytovo-komunálnej sféry:Keď nám dodávate plyn aj elektrinu, nemôžete sa postarať aj o našu kotolňu a prevziať za ňu zodpovednosť, prípadne ju zmodernizovať?“ Preto sme aj na základe tohto dopytu rozšírili svoje ponuku služieb aj o komplexnú správu tepelných zariadení spojenú s výrobou a dodávkou tepla.

Komplexným využitím činností, ako sú energetické analýzy, audity, zriadenie systému energetického manažérstva, pravidelnej údržby energetických zariadení, monitorovanie a racionalizácia spotreby energie, optimalizácia dodávky tepelnej energie s následnou modernizáciou samotných tepelných zariadení, vieme zmluvne zaručiť:

  • odborný a profesionálny prístup vrátane zriadenia centrálneho dispečingu a poruchovej služby, prevzatie legislatívnej zodpovednosti za zverené tepelné zariadenia,

  • zabezpečenie tepelného komfortu,

  • dodržanie férovej a stabilnej ceny vstupných energií i výstupnej cene tepla.

Poskytujeme PROFESIONÁLNU PREVÁDZKU VÁŠHO TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA s garanciou nízkej ceny vstupných energií a výstupnou cenou tepla podliehajúcou schvaľovaniu Úradom pre reguláciu sieťových odetví.

Ide o ideálnu službu vhodnú pre bytovú a komunálnu sféru. Službu KOMPLEXNEJ SPRÁVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ vieme zodpovedne zabezpečiť takmer pre všetky okruhy zákazníkov (SVB, Obchodné centrá, Mestá, Obce, Samosprávy, Firmy, Priemyselné parky Polyfunkčné objekty a iné.)

KLIENT uzavrie s našou spoločnosťou Zmluvu o správe a prenájme tepelných zariadení s garanciou vstupnej ceny energií. Následne prevezmeme celú legislatívnu a technickú zodpovednosť – budeme zabezpečovať revízie, kontroly, servis a zároveň bude celé tepelné hospodárstvo bytového domu pod pravidelným dohľadom odborníkov. Taktiež súčasťou služby je predkladanie návrhov racionalizačných opatrení za účelom zlepšenia celej prevádzky kotolne. Tepelné zariadenia modernizujeme pomocou nášho partnera - spoločnosti VIESMANN.

Cieľom služby je mať energie pod kontrolou – to znamená, že všetko, čo sa týka plynu, elektriny či tepla riešiť na jednom kontaktnom mieste – na mieste, kde sídli priamy dodávateľ energie a zároveň aj správca vašej kotolne – to je vaša výhoda.