Ako funguje trh s plynom

Aj pri dodávke plynu všetci dodávatelia využívajú jednu sieť rozvodov. Tú prevádzkuje a.s. SPP – Distribúcia. Na vymedzenom území Slovenskej republiky pôsobí iba jeden monopolný distribútor, ktorému ceny za distribúciu plynu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tak je zaručená rovnaká cena za distribúciu plynu bez závislosti na tom, akého má zákazník dodávateľa.

Dodávku zemného plynu až do vášho odberného miesta zabezpečujú subjekty:

  • Tranzit (preprava) plynu – Eustream a.s.
  • Distribúcia na vymedzenom území Slovenskej Republiky – SPP Distribúcia a.s.
  • Dodávateľ – jedným z nich je aj MAGNA ENERGIA a.s.

Množstvo plynu, za ktoré zákazník platí vo vyúčtovacej faktúre od svojho dodávateľa, je hodnota, ktorú poskytuje SPP – Distribúcia a získava ju na základe buď fyzických, alebo diaľkových odpočtov.

MAGNA ENERGIA pôsobí na slovenskom trhu s plynom ako dodávateľ pre koncových zákazníkov od roku 2011. Od začiatku pôsobenia zaznamenávame každoročný rast objemu dodávok plynu pre koncových odberateľov. Naše ceny sú pre odberateľov atraktívne servis služieb súvisiacich s dodávkou komplexný.