Ako nájsť informácie k zmene dodávateľa

Napriek tomu, že je slovenský trh s energiami liberalizovaný už od roku 2007, často sa stretávame s prípadmi, že odberatelia nevedia za čo platia. Jedným z cieľov MAGNA ENERGIA a.s. od svojho vstupu na trh je udržovať svojich odberateľov informovaných. Súčasťou tejto stratégie sú články o fungovaní trhu s energiami, zložení ceny energií, vysvetlivky k správnemu porozumeniu našich kalkulačných listov a faktúr, ktoré nájdete na našej stránke.

V tejto stratégii pokračujeme ďalej, uľahčíme vám vyplnenie našej kalkulačky úspor energií pre domácnosti a online formuláru zmeny dodávateľa.

Ak máte problém dopátrať sa ku kľúčovým informáciám vo vyúčtovacej faktúre od vášho dodávateľa energií, prikladáme vám k nahliadnutiu vzory faktúr dominantných dodávateľov energií vo vašom regióne. Vo vyúčtovacích faktúrach sme farebne výrazne vyznačili všetky dôležité údaje potrebné k zmene dodávateľa:

Ak by ste napriek tomu mali problém s vyhľadaním údajov, s vyplneným formulárom môžete nahrať scan vašej vyúčtovacej faktúry na server, naši pracovníci spracujú podklady a budú vás informovať o ďalšom postupe.

Sme presvedčení, že aj vďaka týmto informáciám nebudete mať obavy zmeniť dodávateľa energií. Presvedčte sa o všetkých výhodách dodávky energií od MAGNA ENERGIA a.s., vypočítajte si ročnú úsporu voči vášmu terajšiemu dodávateľovi a vstúpte do našej kalkulačky úspor.