Niektorí si ale vedeli vybrať dodávateľa...

Dodávať energiu už vie mnoho firiem, vytvorilo sa konkurenčné prostredie. Je treba pripomenúť, že MAGNA ENERGIA bola prvým dodávateľom pre domácnosti na Slovensku. Ale prvá nie je iba v tom.

Mnohí z Vás, ktorí si za svojho dodávateľa energií vybrali práve nás, videli vo svojich posledných faktúrach, že si vybrali správne. Vo faktúrach a to aj u domácnosti aj u firiem sa objavili (okrem mnohých iných nových informácii) aj položky súvisiace s platobnou disciplínou. Príjemné aj nepríjemné. O ktoré položky ide?

  • Bonus za platobnú disciplínu pre domácnosti – odberateľom elektriny do domácností, ktorí za obdobie ročného platobného cyklu nikdy nemeškali viac ako 3 dni po splatnosti, priznávame zľavu na cene, ktorá je vo výške polovice platby za správu odberného miesta. V roku 2015 je táto cena 0,65 € mesačne a celkom teda môžete získať zľavu vo výške 12 x 0,325 = 4,00 + DPH % = 4,80 € za rok.

  • Bonus za platobnú disciplínu pre firmy - odberateľom elektriny do firiem, s ročným vyúčtovaním, ktorí za obdobie ročného platobného cyklu nikdy nemeškali viac ako 3 dni po splatnosti, priznávame zľavu na cene, ktorá je vo výške polovice platby spotrebnej dane.

  • Bonus z preplatku – všetkým odberateľom elektriny aj plynu, ktorí majú vo vyúčtovaní preplatok, je do vyúčtovania zahrnutá zľava – bonus, ktorý je vypočítaný tak, ako by ste sumu preplatku mali v banka na termínovanom vklade s 2,5 % úrokom.

  • Platba za upomienku – odberateľom, ktorým sme v priebehu roka museli zasielať upomienku z dôvodu nedodržiavania platobných podmienok a to vo výške 2,- € (vrátane DPH).

  • Úroky z omeškania - odberateľom, ktorí si svoje záväzky včas neplnili sme za ich meškajúce platby vyúčtovali aj úroky z omeškania

Z vyššie vedeného vyplýva, že dodržiavanie platobnej disciplíny sa oplatí. Príležitosť však majú všetci naši odberatelia a  verím, že aj tí, ktorí v minulosti s platbami meškali, si nenechajú ujsť príležitosť, ktorú získali dobrým výberom svojho dodávateľa. A chceme Vás ubezpečiť, že tie príjemné bonusy – zľavy z preplatku, neposkytuje žiaden iný dodávateľ na slovenskom trhu.