Kontaktný formulár

Vyberte jednu z možností:

Zákaznícky portál

Portál poskytuje všetkým našim zákazníkom informácie o odberných miestach, faktúrach, platbách, odpočtoch a prerušeniach dodávky. Cez portál môžete zasielať aj požiadavky na zmeny podmienok dodávky.

 

Technický portál

Portál umožňuje firemným zákazníkom s priebehovým meraním typu A alebo B (15 minútové merania) zobrazovať a vyhodnocovať priebeh ich odberu v jednotlivých odberných miestach.

 

Eshop - Portál výhod

V MaGnaShope Vám prinášame možnosť nakupovať výrobky a služby, ktoré ponúkajú spravidla naši odberatelia energií a aj my teda máme na ich výrobe alebo distribúcii tak trochu svoj podiel. Navyše môžete ako platidlo v tomto obchode okrem EUR používať aj MaGnaWatt, čo je nami vytvorená platobná jednotka v hodnote 1 MGW = 1 EUR. MaGnaWatty budú automaticky pripisované na Vaše konto v MaGnaShope v závislosti od Vašej spotreby energií a okrem toho aj pri nákupe vybraných produktov. Viac sa dozviete, keď vstúpite do obchodu na uvedenej adrese.