Cenník plynu pre domácnosti na rok 2021

Piešťany, 26. november 2020 - Spoločnosť MAGNA ENERGIA sa dlhodobo usiluje o maximálnu transparentnosť a preto Vám aj tentokrát oznamujeme ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2021 v dostatočnom predstihu. Záleží nám na tom,  aby ste mali dostatok času si ceny naštudovať a porovnať s ponukou konkurencie. Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré upravilo cenové rozhodnutie pod číslom 0015/2021/P.

Na svetových burzách došlo k mimoriadnemu poklesu ceny zemného plynu. Tento vývoj sa zákonite premieta aj do sadzieb pre konečných odberateľov. Od 1.1.2021 preto dochádza k výraznému poklesu cien za dodávku zemného plynu.

V nasledujúcej tabuľke nájdete ceny za dodávku plynu domácnostiam platné od 1.1.2021.

Okrem cien MAGNA ENERGIA uvádzame pre porovnanie aj ceny tradičného dodávateľa SPP, a.s. pre rok 2021. Všetky ceny sú uvedené v €/kWh bez DPH.

Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto je 1,00 €/mesiac bez DPH.

Tieto sumy nezahŕňajú ostatné poplatky spojené s distribúciou a prepravou zemného plynu.

Kompletný cenník nájdete v sekcii Cenníky.

Pevne veríme, že nám zostanete verní aj v budúcom roku.