Informácia pre vybraných zraniteľných odberateľov

Vzhľadom na nedostatok komplexných informácií pre kategóriu „Vybraných zraniteľných odberateľov“ elektriny aj plynu, zverejňujeme v predstihu informácie o cenách a procesoch súvisiacich s dodávkou, ktorú zabezpečujeme v zmysle nariadenia vlády SR č. 814/2022.