Zmeny v službách pre výrobcov elektriny

V súvislosti s extrémnym zvýšením nákladov na energie po náraste cien elektriny i plynu od jesene minulého roka evidujeme prudký rast záujmu odberateľov o služby, ktoré umožňujú aktuálne zdraženie aspoň čiastočne kompenzovať. Preto prinášame rozšírenie a úpravu produktov, ktoré súvisia s vlastnou výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ide o klientov, ktorých výrobné zdroje sú zaradené do bilančnej skupiny MAGNA ENERGIA na základe dohody o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Službu „Požičovňa elektriny“, ktorú poskytujeme od roku 2019 najmä pre odberateľov a súčasne výrobcov elektriny (prosumerov) v domácnostiach,  budú mať od júla k dispozícii aj firemní odberatelia. Jej súčasťou je aj mobilná aplikácia MagnApp. Nové obchodné podmienky prinášajú úpravu a definíciu vzťahov pre všetkých výrobcov zaradených do bilančnej skupiny MAGNA ENERGIA, v členení:

  1. Odberatelia v domácnostiach a výrobcovia na malých zdrojoch (do 10 kWp)
  2. Odberatelia a výrobcovia v lokálnych zdrojoch,
  3. Výrobcovia na výrobných zdrojoch

Pri Požičovni elektriny dochádza k zmene cien Variabilnej tarifikácie pre nových odberateľov z kategórie domácností ak bude výrobný zdroj zaradený do bilančnej skupiny MAGNA ENERGIA po 1.7.2022. Nový cenník bude platný do 31.12.2023. V prípade existujúcich dodávateľov zostáva až do konca roka platný aktuálny cenník, no už dnes im oznamujeme, aké ceny sa ich budú týkať od 1.1.2023.

Pri službe Požičovňa elektriny pre firmy s odberom elektriny do 500 MWh/rok sa pre obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022 stanovuje nový cenník dynamických taríf pre dodávku tak, aby mohli ich výrobné zdroje využívať virtuálnu batériu. Dynamické tarify možno aplikovať aj bez výrobného zdroja. Pre obdobie roka 2023 bude cenník stanovený najneskôr do 30. novembra 2022. V cenách sa aplikuje zľava pre tých, ktorí majú inštalovanú fotovoltickú elektráreň.

Služba požičovne bude pre všetkých odberateľov poskytovaná od 1.7.2022 s jednou zmenou, a to v spôsobe vrátenia požičanej elektriny Magnou. Zostáva zachovaný prenos nespotrebovanej elektriny do ďalšieho mesiaca bez obmedzenia, avšak obmedzuje sa možnosť vrátenia elektriny v rannej a večernej špičke (6:00 - 9:00 a 19:00 - 22:00). Dôvodom obmedzenia je extrémny nárast cien elektriny v týchto hodinách. Klientom preto odporúčame inštalovať fotovoltické panely s výraznejšou orientáciou na východ a západ, nie len na juh. Vďaka tomu dokážu zvýšiť objem výroby elektriny z vlastných zdrojov práve v hodinách vyššie spomínanej špičky.

Osobitne sa stanovujú pravidlá pre výkup elektriny z výrobných zdrojov (kategória C) a to buď stanovením ceny výkupu odvodenou od SPOTových cien, alebo individuálnou kalkuláciou závislou od parametrov zdroja.

Novinkou, ktorú zavádzame od 1.7.2022, je agregácia odberných a výrobných miest tak, aby odberateľ a súčasne aj výrobca mohol službu požičovne využívať aj v rôznych miestach pripojenia, prípadne s inými odberateľmi či výrobcami v skupine. Môže tak ťažiť z toho, že disponuje výrobnými zdrojmi vo viacerých lokalitách. Napríklad, elektrinu vyrobenú na chalupe dokáže spotrebovať vo svojom rodinnom dome (obdobný prístup platí aj pri firmách). Súčasne za takúto službu zavádzame poplatok.

MAGNA ENERGIA úpravou svojej ponuky reaguje na aktuálnu situáciu na trhu a najmä na zvýšený dopyt firiem o inštaláciu fotovoltických elektrární na svoje prevádzky. Zdá sa, že to je v súčasnej dobe jediné riešenie ako si znížiť náklady na nákup elektriny, pričom jeho doplnenie o virtuálnu batériu od Magny celú investíciu do obnoviteľných zdrojov robí ešte efektívnejšou.