Novinky

4.mar.

MAGNA ENERGY ADVISOR 3/2011

4.marec 2011
Môžeme potvrdiť, že našim odberateľom ceny zvyšovať ani pre rok 2012 nebudeme. Situácia ukáže, či sa nám ich podarí v nejakej miere aj znížiť.
4.feb.

MAGNA ENERGY ADVISOR 2/2011

4.február 2011
Práve držíte v rukách druhé číslo nášho občasníka MAGNA Energy Advisor, ktorý vydávame pre svojich (veríme, že stále spokojných) klientov. Týmto by sme sa Vám radi poďakovali za dôveru, ktorú nám preukazujete tým, že ste sa stali našimi klientmi,...
4.jan.

MAGNA ENERGY ADVISOR 1/2011

4.január 2011
Ak nie ste so službami MAGNA E.A. spokojní, dajte to, prosím, vedieť mne, konateľovi spoločnosti. Môj e-mail je martin.ondko@magnaea.sk....

Stránky