Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa počas svojej funkcie obnovujú. Konkrétne v našich zemepisných podmienkach sa jedná o fotovoltické panely a solárne kolektory využívajúce energiu Slnka k výrobe elektrickej energie resp. ohrevu úžitkovej vody. Vodné elektrárne premieňajúce silu vody na elektrickú energiu alebo kotle na spaľovanie biomasy na vykurovanie.


Výhody využitia OZE:

 1. Nároky na údržbu sú nižšie
  Odvíja sa to z dôvodu, že oproti tradičným generátorom sa nespoliehajú na spaľovacie procesy a v mnohých prípadoch nemajú ani pohyblivé časti.
   
 2. Šetrenie peňazí
  OZE Vám ušetria peniaze v dlhodobom hľadisku. Peniaze teda neušetríte nielen na údržbe, ale aj na prevádzkových nákladoch. Keďže využívate energiu zo Slnka, vetru či Zeme nemusíte platiť za „palivo“.
   
 3. Ochrana prírody
  Počas svojej prevádzky nevypúšťajú alebo len minimálne množstvo skleníkových plynov či znečisťujúcich látok. Znamená to menšiu uhlíkovú stopu a celkovo pozitívnejší vplyv na životné prostredie.
  Okrem toho fosílne palivá majú väčšiu uhlíkovú stopu a vypúšťajú do ovzdušia škodlivé látky, ktoré môžu viesť k dýchacím a srdcovým problémom. Použitím OZE napomáhate k zníženiu týchto látok a prispievate k zlepšovaniu atmosféry.
   
 4. Lokálnosť energie
  S OZE môžete využívať energiu lokálne, čím väčšie množstvo Vašej spotrebovanej energie pochádza zo zdrojov OZE, tým viac prispejete k nezávislosti Slovenskej energetiky.

Nevýhody využitia OZE:

 1. Vysoké počiatočné náklady
  Už sme spomínali, že viete ušetriť peniaze počas prevádzky, avšak počiatočná investícia do technológií využívajúcich OZE je podstatne vyššia ako investícia do tradičných zdrojov. K zníženiu týchto nákladov sa zaviedol národný projekt „Zelená domácnostiam II“, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Aj napriek dotácii sú náklady stále vysoké, v takom prípade Vám môže pomôcť model financovania od MAGNY.
   
 2. Prerušovaný výkon
  Napriek tomu, že sú OZE k dispozícií po celom svete, mnoho z týchto zdrojov nedokáže pracovať celoročne. Príkladom sú fotovoltické panely na ktoré počas noci Slnko nesvieti. Nepredvídateľnosť počasia takisto narúšajú funkciu panelov. Pomôcť Vám môže náš produkt „Požičovňa“.
   
 3. Možnosti ukladania
  Z dôvodu prerušovaného výkonu OZE je vysoký dopyt po akumulačnom úložisku. Dnes už existuje mnoho možností skladovania energie, žiaľ sú zatiaľ veľmi drahé. Avšak technológia akumulácie sa inovuje každým dňom a skladovanie energie je čím ďalej tým dostupnejšie. Aj v takomto prípade však platí model financovania od MAGNY.
   
 4. Geografické limitácie
  Slovensko ako vnútrozemská krajina sa nemôže rovnať prímorským štátom v rýchlosti prúdenia vetru, či krajinám v oblasti rovníka s množstvom dopadajúceho Slnka počas roka. To však neznamená, že nemôžeme využívať výhody OZE.

  Môžeme zhodnotiť, že výhody čiastočne prevyšujú nevýhody a veríme, že v budúcnosti sa situácia ohľadom akumulácie energie ešte zlepší a budeme môcť „vyškrtnúť“ túto nevýhodu.
   

    Ak uvažujete o inštalácií OZE vieme Vám zabezpečiť najvýhodnejšie riešenie pomocou našich zmluvných partnerov. Radi Vám pomôžeme s administratívnou a technickou podporou. V prípade, že si sami elektrinu vyrábať nechcete a ani nemáte záujem o takú rozsiahlu investíciu, ale stále máte záujem byť ekologickejší, radi by sme si Vašu strechu prenajali, tzn. že my si na Vašej streche nainštalujeme fotovoltickú elektráreň a ešte Vám za to zaplatíme. Možností ako výhodne spolupracovať je mnoho a závisia len od Vašich preferencií.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na oze@magnaea.sk
Alebo môžete priamo vyplniť náš formulár.