Naša energia pre vás

Odberných miest
v segmente domácnosti

Odberných miest
v segmente organizácií a firiem

MWh ročne dodanej
elektriny

MWh ročne dodaného
plynu