TEPLO

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou prevažne z bytovo-komunálnej sféry: „Keď nám dodávate plyn aj elektrinu, nemôžete sa postarať aj o našu kotolňu a prevziať za ňu zodpovednosť, prípadne ju zmodernizovať?“ Preto aj na základe tohto dopytu naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s.  rozšírila svoje portfólio o komplexnú správu tepelných zariadení spojenú s predajom tepla.

Komplexným využitím činností ako sú energetické analýzy, audity, zriadenie systému energetického manažérstva, pravidelnej údržby energetických zariadení, monitorovanie a racionalizácia spotreby energie, optimalizácia dodávky tepelnej energie s následnou modernizáciou samotných tepelných zariadení, vieme zmluvne  garantovať:

  • odborný a profesionálny prístup vrátane zriadenia centrálneho dispečingu a poruchovej služby, prevzatie legislatívnej zodpovednosti za zverené tepelné zariadenia,
  • zabezpečenie tepelného komfortu,
  • dodržanie férovej a stabilnej ceny energie a nastavenie kontrolného mechanizmu.

Vieme Vám poskytnúť PROFESIONÁLNU SPRÁVU VÁŠHO TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA s garanciou nízkej ceny vstupných energií.

 

Ide o ideálnu službu vhodnú pre bytovú a komunálnu sféru. Službu KOMPLEXNEJ SPRÁVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ vieme zodpovedne zabezpečiť takmer pre všetky okruhy zákazníkov (SVB, obchodné centrá, mestá, obce, samosprávy, firmy, priemyselné parky polyfunkčné objekty a iné.)

KLIENT uzavrie s našou spoločnosťou Zmluvu o správe a prenájme tepelných zariadení s garanciou vstupnej ceny energií. V zmluve si spoločne definujeme podmienky a garancie poskytnutia služby (dobu trvania, rozsah služieb, garancie ceny vstupných energií a pod.). Naša spoločnosť prevezme celú legislatívnu a technickú zodpovednosť – bude zabezpečovať revízie, kontroly, servis a zároveň bude celé tepelné hospodárstvo bytového domu pod pravidelným dohľadom odborníkov. Súčasťou služby je aj predkladanie návrhov racionalizačných opatrení za účelom zlepšenia celej prevádzky kotolne. Tepelné zariadenia modernizujeme pomocou nášho partnera - spoločnosti VIESMANN.

„Na službu Správy tepelných zariadení máme veľmi dobré ohlasy. Hlavne od predsedov spoločenstiev vlastníkov a drobných správcov, ktorí si riadia sebestačne svoju ekonomickú agendu a už im chýba len technický a legislatívny dozor nad ich kotolňou. No registrujeme aj záujem obcí, ktoré postavili obecné bytovky a dnes im hľadajú vhodného správcu, prípadne riešia správu kotolne svojej školy, škôlky, obecného úradu, či domovu dôchodcov. Kontaktujú nás aj developeri, ktorí stavajú nové projekty bytových domov. Všetkým týmto ponúkame možnosť nielen správy, ale aj modernizácie a výstavby nového tepelného hospodárstva s možnosťou finančnej spoluúčasti našej spoločnosti“. Ing. Vladimír Balaj – Investície a prevádzka MDS

 

 

Cieľom služby je mať energie pod kontrolou – to znamená, že všetko čo sa týka energie plynu, elektriny či tepla riešiť na jednom kontaktnom mieste – na mieste kde sídli priamy dodávateľ energie a zároveň aj správca Vašej kotolne – to je Vaša výhoda.

SPOLUPRÁCA VIESSMANN