Mobilná aplikácia MagnApp

Pripravili sme pre vás prvú mobilnú aplikáciu na slovenskom energetickom trhu, vďaka ktorej môžete využiť výhody inteligentného meracieho systému (IMS). Je určená hlavne pre zákazníkov s odbernými  miestami vybavenými meradlom so záznamom priebehu spotreby elektrickej energie.

Devices

Apple AppStore Badge Google Play Badge

Aplikácia ponúka nasledujúce funkcie:

  • Priebeh dennej spotreby vašich odberných miest v jednotlivých hodinách
  • Priebeh nákladov na elektrinu v jednotlivých hodinách pri súčasných cenách
  • Cenovú ponuku variabilnej tarifikácie pre vaše odberné miesto, ktorou si môžete nahradiť súčasnú 1T alebo 2T tarifikáciu
  • Priebeh nákladov na elektrinu pri aplikovaní variabilnej tarifikácie
  • Energetické tipy pre firmy a domácnosti
  • Zber a aktualizácia kontaktných údajov
  • Aktivácia/deaktivácia elektronických služieb
  • Komunikácia

Ak ste zákazníkom spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. a máte odberné miesta osadené IMS alebo s typom merania A, potom využijete aplikáciu naplno. Začnite ovplyvňovať spotrebu elektriny v jednotlivých hodinách dňa. Vyskúšajte používať niektorý spotrebič v časovom pásme tarify s čo najnižšou cenou (ideálne v pásme Noc). Výsledok si skontrolujete v aplikácii hneď na ďalší deň po 9:00 hod. Porovnaním dvoch dní priamo v aplikácii uvidíte, ako sa vykonaná zmena prejavila na rozložení spotreby v priebehu dňa a ako ovplyvnila vaše náklady na elektrinu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii aplikácie s názvom Tipy na úsporu.

Aplikáciu odporúčame vyskúšať aj zákazníkom bez odberných miest s priebehovým meraním. V tomto prípade využijete ďalšie časti aplikácie. Oboznámite sa s novým produktom, prečítate si tipy na úsporu a správy od dodávateľa, aktivujete elektronické služby a zaktualizujete kontaktné údaje.

Poskytujeme dokonca prístup aj pre neregistrovaných zákazníkov, ktorí si môžu vyskúšať funkcie aplikácie na ukážkových dátach.

Do aplikácie sa prihlásite prostredníctvom rovnakých prihlasovacích údajov, ako do obchodného portálu spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s.

V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte emailom na adrese magnapp@magnaea.sk

Aplikáciu nájdete v obchodoch Google Play a Apple AppStore. Kliknite na obrázok príslušného obchodu alebo hľadajte priamo v obchode podľa názvu MagnApp. Vydavateľom aplikácie je spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. a bola vyvinutá vďaka spolupráci so spoločnosťou EnergyApp, s.r.o. Samozrejme je k dispozícii zdarma.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších krajinách.
Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.