Webový iPortal a mobilná aplikácia MagnApp

Získajte dokonalý prehľad o vašej spotrebe

Využite naplno výhody inteligentného meracieho systému (IMS) prostredníctvom webového iPortalu alebo mobilnej aplikácie MagnApp a dostaňte svoju spotrebu pod kontrolu. Tieto nástroje sú určené pre zákazníkov s odbernými  miestami vybavenými meradlom s 15-minútovým záznamom priebehu spotreby elektrickej energie.

Apple AppStore BadgeGoogle Play Badge

Webový iPortal a aplikácia MagnApp ponúkajú nasledujúce funkcie:

  • Sledovanie priebehu spotreby za deň, týždeň alebo mesiac
  • Rozdelenie spotreby do jednotlivých časových pásiem
  • Porovnanie nákladov na elektrinu štandardného produktu a produktu s variabilnou tarifikáciou
  • Analýzu maximálneho výkonu za obdobie a porovnanie voči rezervovanej kapacite
  • Tipy na úsporu energie pre domácnosti a firmy

Ak vyrábate elektrinu a využívate náš produkt Požičovňa elektriny máte k dispozícii ešte tieto funkcie:

  • Sledovanie priebehu nadvýroby za deň, týždeň alebo mesiac
  • Sledovanie priebehu vrátenia elektriny z Požičovne (dostupné vždy po vyfakturovaní daného mesiaca)

Ak ste zákazníkom spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. a máte odberné miesta osadené IMS, prihláste sa do portálu alebo aplikácie. Následne začnite ovplyvňovať spotrebu elektriny v jednotlivých hodinách dňa. Vyskúšajte používať niektorý spotrebič v časovom pásme tarify s čo najnižšou cenou (ideálne v pásme Noc). Výsledok si skontrolujete hneď na ďalší deň po 9:00 hod. Porovnaním dvoch dní uvidíte, ako sa vykonaná zmena prejavila na rozložení spotreby v priebehu dňa a ako ovplyvnila vaše náklady na elektrinu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii aplikácie s názvom Tipy na úsporu.

Poskytujeme dokonca demo prístup aj pre neregistrovaných zákazníkov, ktorí si môžu vyskúšať funkcie na ukážkových dátach.

Do oboch nástrojov sa prihlásite prostredníctvom rovnakých prihlasovacích údajov, ako do obchodného portálu spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s.

V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte emailom na adrese magnapp@magnaea.sk

Webový portál nájdete na https://iportal.magna-energia.sk/

Aplikáciu nájdete v obchodoch Google PlayApple AppStore.