Niečo o MAGNA ENERGIA a.s.

MAGNA ENERGIA je dodávateľom elektriny a plynu so sídlom v Piešťanoch s celoslovenskou pôsobnosťou. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007, na trhu s plynom od začiatku roka 2011.

Ako prví v SR sme začali od 1.1.2008 realizovať dodávku elektriny aj pre domácnosti, štatutári firmy sú prvými občanmi SR, ktorí využili právo na zmenu dodávateľa.

Dnes dodávame elektrinu i plyn niekoľkým tisícom domácností a viac ako tisícke firmám, celkovo viac ako 2 % slovenského trhu.

PREČO MAGNA?

Každý z nás k svojmu životu potrebuje aj elektrickú energiu. Je to komodita, ktorá je pre všetkých spotrebiteľov absolútne rovnaká. Ako sa potom medzi sebou dodávatelia líšia, ak všetci ponúkajú identický produkt? Prečo si myslíme, že MAGNA je lepšia alternatíva pre Vás?

  • Veľa ľudí má strach zo slova alternatívny. MAGNA pôsobí na trhu už 16 rokov, počas ktorých si vybudovala svoje portfólio odberateľov a získala bohaté skúsenosti.

  • Legislatíva myslí aj na to, že ak by z hocakých dôvodov došlo ku krachu niektorého dodávateľa, zabezpečí vám dodávku iný dodávateľ v tzv. inštitúte poslednej inštancie. V takomto prípade by ste prešli k inému dodávateľovi, no neboli by ste bez elektriny a plynu ani na sekundu.

  • Odovzdanosť a nadšenie tímu – MAGNA ENERGIA zamestnáva dynamický tím mladých ľudí, ktorí svoju prácu robia s nadšením v rodinnej pohode firmy rodinného typu. Celý náš tím je odovzdaný svojej práci - nie sú to žiadne telefónne automaty ale konkrétni ľudia pre vaše konkrétne potreby.

  • Precíznosť práce kolektívu MAGNA ENERGIA je posilnená moderným informačným systémom a trvalou pozornosťou venovanou systému riadenia kvality. Sme nositeľmi certifikácií podľa noriem ISO 9 001, 14 001, 18 001 (v roku 2020 prechod na 45 001) a od roku 2014 aj 50 001.

  • Transparentnosť – všetky naše postupy sú pod trvalou kontrolou našich odberateľov a kontakty na všetkých našich pracovníkov sú zverejnené na našej stránke vrátane najvyšších predstaviteľov firmy.

  • Odbornosť - MAGNA ENERGIA je zakladajúcim členom Združenia dodávateľov energií (ZDE) ako aj Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS). Sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), členmi Energetického klastra Západné Slovensko atď.

V prípade, že sa rozhodnete pre prechod s vašimi odbermi energií k nám, ako Vášmu novému dodávateľovi, vybaví náš tím všetky potrebné úkony za Vás. Po podpísaní zmluvy sa postaráme o všetky administratívne kroky a jediné čo sa zmení vo Vašom živote bude obrazne povedané hlavička na faktúre – bez elektrickej energie a plynu nebudete ani na sekundu.