Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2021

Piešťany, 30. október 2020 - Spoločnosť MAGNA ENERGIA sa dlhodobo usiluje o maximálnu transparentnosť a preto Vám aj tentokrát oznamujeme ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2021 v dostatočnom predstihu. Záleží nám na tom, aby ste mali dostatok času si ceny naštudovať a porovnať s ponukou konkurencie. Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré upravilo cenové rozhodnutie pod číslom 0001/2021/E.

Od 1.1.2021 stanovujeme cenu za dodávku elektriny pre domácnosti rovnakú pre všetky sadzby od DD1 až po DD8 vo výške:

51,90 EUR/MWh

Táto suma nezahŕňa ostatné poplatky spojené s distribúciou elektriny a ostatnými s tým súvisiacimi službami. Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto stanovená úradom je:

0,75 EUR/mesiac

Ceny pre rok 2021 vychádzajú z faktu, že elektrina na burze výrazne zlacnela. V období, ktoré berie regulátor do úvahy, ceny elektriny klesli približne o 11 %. Tento vývoj sa zákonite premieta aj na cenách pre konečných odberateľov.

Pre rok 2021 zostávajú všetky ceny v jednotlivých tarifách rovnaké. A to napriek tomu, že podľa platného regulačného rámca musíme požiadať aj o schválenie cenového návrhu pre odber vo vysokej tarife pre odberné skupiny DD3 až DD8. Ten musí byť výrazne drahší ako odber v nízkej tarife. Cenu vo vysokej tarife máme schválenú na úrovni 58,2216 EUR/MWh. Všetkým odberateľom však dávame zľavu a cena elektriny vo vysokej tarife je zhodná s cenou v nízkej tarife.

Dôvodom je prístup distribučných spoločností, ktoré prepínanie medzi vysokou a nízkou tarifou vykonávajú rôznorodo tak, že niektorých odberateľov výrazne zvýhodňujú a niektorých poškodzujú.

Náhradou za dvojtarifné produkty sú riešenia s variabilnou tarifikáciou, ktorú ponúkame pre tých odberateľov, ktorí sú vybavení novým typom merania IMS (inteligentný merací systém). Vďaka tomuto spôsobu merania máme k dispozícii ročne až 35 040 hodnôt spotreby v 15-minútových intervaloch (namiesto pôvodnej jednej resp. dvoch hodnôt ročne).

Vďaka IMS sme pristúpili k ponuke pre domácnosti v tzv. variabilnej tarifikácii, kde sú pre rok 2021 stanovené ceny pre 4 tarify s uplatnením 18 % zľavy cez víkendy. Odberatelia s variabilnou tarifikáciou dokážu k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie, čo nám umožňuje nakúpiť elektrinu výhodnejšie.

Tento benefit radi posúvame ďalej koncovým odberateľom. V priemere sme tak schopní ponúknuť o 3 % nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu.

Ceny jednotlivých taríf sú jednotné pre všetkých odberateľov a sú nasledovné:

Súčasťou našej ponuky variabilnej tarifikácie, ktorá Vám dáva priestor na riadenie svojej spotreby s optimalizáciou nákladov, sú aj tieto možnosti:

  • Sledovanie spotreby cez web iportal.magna-energia.sk alebo v mobilnej aplikácii MagnApp
  • Zrušenie preddavkových faktúr (tzv. záloh) a zasielanie iba mesačných vyúčtovacích faktúr 
  • Zasielanie mesačných preddavkových faktúr (tzv. záloh) a odloženie splatnosti mesačných vyúčtovacích faktúr (rovnomerné mesačné platby aj naďalej, zúčtovanie 2x ročne)
  • Poradenstvo pri optimalizácii Vašej spotreby

Pevne veríme, že nám zostanete verní aj v budúcom roku.