Ceny elektriny pre rok 2021 – aj pre koronakrízu bude komodita lacnejšia

Piešťany, 17. septembra 2020 – Menej o takmer desať eur za megawathodinu (MWh) by mali na budúci rok zaplatiť domácnosti za dodávku elektriny od alternatívneho dodávateľa MAGNA ENERGIA. Vyplýva to z cenového návrhu, ktorý mu schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V porovnaní s týmto rokom, kedy odberatelia platia za jednu MWh necelých 60 eur, zlacnie elektrina pre domácnosti o viac ako 13 percent na 51,90 eura za MWh. „Táto cena platí pre všetkých odberateľov v pásmach od DD1 až po DD8. A to napriek tomu, že podľa platného regulačného rámca musíme požiadať aj o schválenie cenového návrhu pre odber vo vysokej tarife pre odberné skupiny DD2 až DD8. Ten musí byť viditeľne drahší ako odber v nízkej tarife. Schválený ho máme na úrovni 58,2216 eura za MWh. Avšak všetkým odberateľom dáme zľavu tak, aby ich elektrina stála vo vysokej tarife rovnako, ako v tej nízkej,“ vysvetľuje Martin Semrič, portfólio manažér MAGNA ENERGIA.

Cena elektriny pre domácnosti v roku 2021 vychádza z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2020. Elektrina na burze aj vplyvom koronakrízy a odstavenia ekonomiky zlacnela o vyše päť eur na MWh oproti rovnakému obdobiu roka 2019, z 51,85 eur/MWh na 46,10 eur/MWh.

Viac ako 13-percentný pokles cien sa však týka len samotnej elektriny ako komodity, teda bez distribučných a ďalších poplatkov. Tie ešte nie sú známe a ÚRSO by ich mal zverejniť v nasledujúcich mesiacoch. „Po ich započítaní by celková cena elektriny pre domácnosti mohla zlacnieť o približne päť percent,“ odhaduje Semrič.

Domácnosti môžu ešte viac ušetriť výberom neregulovanej variabilnej tarifikácie. MAGNA ENERGIA ju ponúka tým odberateľom, ktorí sú vybavení inteligentným elektromerom, známym pod skratkou IMS. Vďaka nemu je možné spotrebu merať na hodinovej báze a zohľadniť vývoj cien elektriny v rámci jedného dňa. Tá je totiž drahšia v špičke a lacnejšia mimo nej. „Ľudia s variabilnou tarifikáciou dokážu k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie. To nám umožňuje pre nich nakúpiť elektrinu výhodnejšie. Tento benefit posúvame ďalej koncovým odberateľom. V priemere sme im tak boli schopní ponúknuť ešte o 3 percentá nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu,“ približuje Martin Semrič.

Ceny elektriny od MAGNA ENERGIA pre rok 2021

Regulované tarify DD1 až DD8 - 51,90 €/MWh bez ohľadu na odber vo vysokom alebo nízkom pásme.

 

Variabilná tarifikácia:

Produkt

IMS  4T

Distribučná sadzba

D1-D8

Typ distribučnej sadzby

1T, 2T, 2P

Typový diagram odberu

TDO4, TDO5, TDO6

Tarifa

Časové pásmo

Týždeň

[EUR/ kWh]

Víkend

[EUR/ kWh]

 

Noc

22:00 - 06:00

0,03776

0,03096

Ráno/Večer

06:00 - 09:00

19:00 - 22:00

0,07551

0,06192

Predpoludnie

09:00 - 13:00

0,05789

0,04747

Popoludnie

13:00 - 19:00

0,04783

0,03922

 

Čo sa týka regulovanej ceny elektriny pre malé podniky, v tomto segmente MAGNA ENERGIA cenový návrh na ÚRSO nepodala. „O tento typ služby evidujeme prakticky nulový záujem od našich klientov. Podnikatelia si radšej vyberajú neregulovanú cenu stanovenú dohodou, preto sme sa rozhodli, že tento typ cenníka nebudeme ďalej ponúkať,“ uzatvára Martin Semrič.