Chcete zmeniť výkupcu elektriny? Čas máte do konca mesiaca

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, vrátane kombinovanej výroby elektriny a tepla, má od prvého januára 2020 novú podobu. Tá však nemusí každému vyhovovať a nie pre každého platia rovnaké podmienky. Niektorí výrobcovia majú a niektorí nemajú podporu doplatkom, niektorí majú a iní nemajú podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Zmenila sa aj výkupná cena. Tá je po  novom odvodená od hodinových cien na krátkodobom trhu s elektrinou, ktorý na Slovensku realizuje spoločnosť OKTE a.s. (www.okte.sk).

Významným prvkom nového spôsobu podpory je aj právo výrobcu na rozhodnutie, či využije služby štátom určeného povinného výkupcu, alebo bude spolupracovať s niekým iným.  Najbližším termínom, do ktorého je potrebné toto rozhodnutie výrobcu urobiť, je 31. január. Dovtedy je  potrebné oznámiť postup výrobcu pre obdobie po skončení roku 2020. Od roku 2021 tak môže výrobca elektriny spolupracovať s niekým iným.

Jej výkup totiž môže realizovať každý dodávateľ elektriny. Popri povinnom výkupcovi túto službu poskytujú aj ďalší, najmä veľkí účastníci trhu s elektrinou. Ak však chce výrobca prejsť od povinného výkupcovi k inému, musí urobiť rozhodnutie v najbližších dňoch, inak musí na zmenu čakať až do roku 2022.

Aj naša spoločnosť - MAGNA ENERGIA - realizuje výkup elektriny zo zdrojov s atraktívnou ponukou podľa jednotlivých výrobných technológií. Okrem hodinovej ceny zvýhodnenej oproti povinnému výkupcovi ponúkame aj ceny  odvodené od ročných, štvrťročných alebo mesačných cien. To všetko podľa vývoja na pražskej energetickej burze PXE. To, že za vás prevezmeme zodpovednosť za odchýlku, je samozrejmosť. Okrem toho však ponúkame veľmi zaujímavý balík služieb:

  • Cenu výkupu stanovíme individuálnou dohodou na viacročné obdobie.
  • Osobitne oceníme váš regulačný potenciál.
  • Vami vyrobenú elektrinu dodáme do vašich odberných miest kamkoľvek na Slovensku.
  • Vykúpime tiež záruky pôvodu elektriny.
  • Odsledujeme za vás legislatívne povinnosti.
  • Optimalizujeme vaše náklady na distribúciu.
  • Ponúkame vám možnosť dynamických taríf.
  • Dáta o výrobe a spotrebe budete mať s nami na dosah ruky vo vašom smartfóne.
  • Prefinancujeme energetické riešenia pre vašu spoločnosť.

Osobitnú ponuku máme i pre menších výrobcov, ktorí od MAGNA ENERGIA elektrinu aj odoberajú.  Ak medzi nich patríte, môžete nám vami vyrobenú elektrinu požičať keď jej máte dosť, vrátime vám ju, keď ju budete potrebovať. Funguje to aj opačne – elektrinu si najprv požičiate a neskôr ju vrátite. To všetko zadarmo. Zaplatíte len povinné poplatky súvisiace s distribúciou a náklad na prevzatie zodpovednosti za odchýlku vášho zdroja.

Ak chcete o našej ponuke vedieť viac, kontaktujte nás na oze@magnaea.sk

Tešíme sa na spoluprácu.