Máte mesačné vyúčtovanie a nechcete platiť mesačné zálohy?

Ak ste odberateľ s mesačným vyúčtovaním a chcete sa vyhnúť plateniu zálohových faktúr, prinášame vám možnosť jednorazovej úhrady zábezpeky, ktorá bude vo výške preddavkovej platby a je definovaná v novej zmluve nasledovne:

„odberateľ s mesačným odpočtovým cyklom, ktorý nemá záujem uhrádzať zálohy, sa môže s dodávateľom dohodnúť na úhrade zábezpeky vo výške preddavkovej platby na účet dodávateľa, bez jej mesačného zúčtovávania. Táto zábezpeka bude odberateľovi vrátená až po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom.

Ak chcete túto možnosť využiť, podmienkou je uzatvorenie novej zmluvy. Ak ju ešte nemáte, požiadajte o jej zaslanie na emailovej adrese:  zmluvy@magnaea.sk