Nové dynamické tarify, určené pre elektromobily a tepelné čerpadlá

tarify pre nabíjanie elektromobilu

Od roku 2016 poskytuje dodávateľ energií MAGNA ENERGIA, ako prvý na slovenskom energetickom trhu, dynamické tarify pre odberateľov elektriny. Vďaka nim je možné rozumným prístupom k spotrebe výrazne ušetriť. Po implementácii tzv. zimného európskeho energetického balíka budú dynamické tarify poskytovať od roku 2022 všetci významní dodávatelia. MAGNA ENERGIA tak túto službu priniesla s niekoľkoročným predstihom a aktuálne ju ešte vylepšuje, keď prináša aj tarify pripravené cielene pre majiteľov elektromobilov a tepelných čerpadiel.

Prvým produktom variabilnej tarifikácie bol a stále je, štvortarifový produkt pre domácnosti. Ten môžu na základe vzájomnej dohody s MAGNA ENERGIA využívať všetci odberatelia vybavení modernými meradlami spotreby - tzv. IMS. Keďže tieto elektromery dokážu zaznamenávať spotrebu v 15 minútových intervaloch, odberateľ môže ušetriť tým, že jej časť presunie do lacnejších časových pásiem. Najnižšie ceny poskytuje MAGNA v noci, t.j. od 22.00 do 6.00 ráno, najvyššie ceny sú v rannej a večernej špičke. Víkendová spotreba je vo všetkých pásmach ocenená podľa časovej štruktúry s 18 % zľavou. Osobitná, vyššia ako popoludní, je cena dopoludnia.

Dodávateľ každý rok ceny aktualizuje podľa prepočtu typových diagramov odberu a aktuálnej ceny stanovenej ÚRSO pre regulované jedno, alebo dvojtarifové sadzby. Dodávateľ poskytuje pre svojich zákazníkov informácie o spotrebe a nákladoch na elektrinu, ktoré si môžu odsledovať nasledujúci deň na webovom portáli MAGNA ENERGIA a taktiež v mobilnej aplikácii.

Na základe zvýšeného záujmu o dynamické tarify sa MAGNA ENERGIA rozhodla doplniť svoju univerzálnu variabilnú tarifikáciu o nové varianty tohto produktu. Od 1.4.2021 tak k tarifikácii UNIVERZÁL pribudnú ďalšie dve: E-AUTO a E-PUMPA. Potrebu nových taríf si vyžiadal vývoj na trhu predaja osobných automobilov, kde registrujeme dopyt po nových riešeniach a to najmä pre hybridné tzv. plug-in vozidlá. Súčasne stúpa záujem o zefektívnenie prevádzky tepelných čerpadiel, ktoré si najmä v kombinácii s vlastnou fotovoltickou (FTV) elektrárňou na streche získavajú stále viac a viac záujemcov.

Variabilná tarifikácia E-AUTO bude poskytnutá záujemcom na základe písomnej dohody a ceny od 1.4. 2021 do konca roku budú nasledovné:

 
Po-Pi Víkend
[EUR/MWh] [EUR/MWh]
Noc 21 17,22
Ráno - večer 75,51 61,92
Dopoludnie 65,45 53,67
Popoludnie 55,38 45,41

 

Pri tarife E-AUTO zostávajú zachované časové pásma ako pri doterajšej tarife UNIVERZÁL, zachovaná zostáva víkendová 18 % zľava a tarifu je možno naďalej kombinovať s Požičovňou elektriny. Tú MAGNA ENERGIA poskytuje odberateľom, ktorí si elektrinu vyrábajú na FTV zariadení a nedokážu celú produkciu v danom čase minúť. Prebytok tak požičajú svojmu dodávateľovi s tým, že ten im ju vráti vtedy, keď to potrebujú.

Tarifa pre odberateľov s tepelným čerpadlom pod názvom E-PUMPA bude od 1.4.2021 ponúkaná s novým časovým rozvrhom. Okrem zvýhodnenej nočnej prevádzky budú zvýhodnené aj párne (u iných odberateľov nepárne) denné hodiny. Odberateľ si tak môže, s prihliadnutím na prevádzkové požiadavky čerpadla a najmä veľkosti jeho akumulačnej nádrže, zoradiť svoju prevádzku v časovom režime zabezpečujúcom najefektívnejšie kúrenie. Ceny platné od 1.4.2021 do konca roku:

 
Po-Pi Víkend
 [EUR/MWh]   [EUR/MWh] 
Noc - 8 hodín denne 27 22,14
Ráno - večer - 4 hodiny denne 89,61 73,48
Párne hodiny 10.00-19,00 + 8. a 21. hodina - 5+2 hodiny denne 71,49 58,62
Nepárne hodiny medzi 10.00 a 19.00 + 5 hodín denne 27 22,14

 

MAGNA ENERGIA bude pri uzatváraní nových dohôd striedať rozloženie párnych a nepárnych hodín tak, aby si odberatelia výhodnejšie časy odberu striedali s inými odberateľmi a spoločne zaťažovali energetickú sústavu rovnomerne. Tarifu E–PUMPA je pri vlastnej výrobe na FTV zariadení možné kombinovať so službou Požičovne a využiť svoje prebytky vyrobenej elektriny v čase, keď slnko nesvieti.  

Dynamické tarify poskytované spoločnosťou MAGNA ENERGIA sú stanovované individuálne podľa potrieb odberateľov a vyžadujú si ich odbornú zdatnosť pre dosiahnutie optimálne rozloženej spotreby v čase. V prípade potreby odporúčame konzultáciu s našimi odbornými pracovníkmi, alebo s pracovníkmi montážnych firiem, ktoré vám zariadenia 21. storočia dodali.