Elektrina a plyn pre firmy, podnikateľov i verejnú správu

Filozofia našej spoločnosti spočíva v komplexnosti služieb súvisiacich s dodávkou energií. Čo najlepšiu cenu považujeme za samozrejmosť a okrem nej poskytujeme svojim odberateľom i bohatý súvisiaci servis. Naším poslaním nie je mať veľa klientov, ale klientov, o ktorých je dobre postarané. Výhodnosť našej ponuky stojí nielen na lepších cenách, ale najmä na benefitoch zo synergie dodávok rozličných energií a služieb.

Okrem dodávky elektriny a plynu, vám ponúkame aj:

  • Bezplatné energetické poradenstvo.

  • Možnosti prevádzkovania vašej výroby tepla.

  • Možnosti prevádzkovania vašej miestnej distribučnej siete.

  • Možnosti prevádzkovania vášho verejného osvetlenia v obci.

  • Spoluúčasť na rekonštrukcii vášho tepelného zariadenia.

  • Spoluúčasť na rekonštrukcii vášho osvetlenia.

  • Služby energetického auditora.

  • Služby podnikového energetika.

Kontaktujte nás a preberieme s vami všetky možné výhody vyplývajúce so vzájomnej spolupráce. Okrem výbornej ceny získate veľa naviac. Radi vám vypracujeme indikatívnu ponuku, ktorú posúdite a na základe nej sa môžete rozhodnúť pre ďalšiu spoluprácu s nami.