Elektrina pre firmy, podnikateľov a verejnú správu

Zmena dodávateľa je možná vždy k prvému dňu mesiaca, t.j. 1.1., 1.2,1.3 …….1.12.

V prípade, že máte zmluvu so súčasným dodávateľom na dobu neurčitú, podľa nariadenia vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, a nového zákona o Energetike 251/2012 platí pre Vás 1-mesačná výpovedná lehota, zmluvy na dobu určitú majú zväčša 3-mesačnú výpovednú lehotu (podľa zmluvných a všeobecných obchodných podmienok vášho súčasného dodávateľa).

Napr. ak má klient záujem odoberať elektrinu od nás v decembri 2017, najbližšia možná zmena dodávateľa, ak má zmluvu so súčasným dodávateľom:

  • na dobu neurčitú, je k 1.2.2018 a musí nám doručiť podpísanú zmluvu najneskôr 30. decembra 2017.

  • na dobu určitú do 31.3.2018 s 3-mesačnou výpovednou lehotou, je k 1.4.2018 a musí nám doručiť podpísanú zmluvu najneskôr 30. decembra 2017.

Naša filozofia spočíva v komplexnosti služieb súvisiacich s dodávkou energií, keď popri čo najlepšej cene dodávky poskytujeme svojim odberateľom i bohatý poradenský servis. Naším poslaním nie je mať veľa klientov, ale klientov, o ktorých je dobre postarané.

Preverte si komunikáciu s nami i náš servis.

Ale najmä výhodnosť našej ponuky. Tá stojí nielen na lepších cenách, ale najmä na benefitoch zo synergie dodávok rozličných energií.

  • Máme výhodnú ponuku pre malé a stredné firmy,

  • zákaznícky VIP servis pre veľkých klientov, ale i

  • špeciálne zvýhodnené produkty (škola, verejné osvetlenie) určené pre verejnú správu. Sme partnerom ZMOS.

Po vyplnení kontaktného formulára vás budeme radi kontaktovať a preberieme s vami všetky možné výhody vyplývajúce so vzájomnej spolupráce. Okrem výbornej ceny získate veľa naviac.

Radi vám vypracujeme skutočne konkurenčnú cenovú ponuku.

Prosím vyplňte kontaktný formulár