Ako funguje „požičovňa elektriny“ u MAGNA ENERGIA

Ako funguje „požičovňa elektriny“ u MAGNA ENERGIA

Napriek tomu, že slovenská legislatíva ešte nepokrýva všetky technické výdobytky 21. storočia, zaviedla naša spoločnosť službu „požičovňa elektriny“. Je určená pre tých, ktorí si elektrinu aj vyrábajú a sami sú, alebo sa stanú,  našimi odberateľmi.

Požičiavame si vzájomne. Vzájomne preto, že elektrinu nepožičiavate len vy ako výrobca nám, ale aj my vám v čase, keď nevyrábate.  Vzájomné vzťahy pri požičiavaní si elektriny si vysporiadame mesačne, pričom pre jej prehľadnosť využívame inteligentné meracie systémy (IMS), ktoré výrobu i odber zaznamenávajú v 15 minútových intervaloch. V 1. deň mesiaca dodávky, t.j. v prvej štvrťhodine nového dňa, vám najprv požičiavame my. Vy nevyrábate, pretože slnko nesvieti a tak všetku vašu spotrebu vám požičiame. Ráno si začnete vyrábať pre seba a keď  je slnko vyššie, tak máte aj nadvýrobu, ktorou nám začnete elektrinu vracať. Celý objem elektriny za mesiac sa spočíta a vyhodnotí jeho výsledok tak, aby ku koncu mesiaca sme si vzájomné saldo vysporiadali.   Vďaka našej variabilnej tarifikácii v štyroch tarifách vieme kvalitu elektriny rozlíšiť v čase a vysporiadanie je preto prehľadnejšie.  Aj preto je variabilná tarifikácia pre dohodu o požičovni, podmienkou. Pre domácnosti, aj pre firmy.

 

Ako sa vám požičaná elektrina objaví vo faktúre

Hodnota požičanej elektriny sa vám vo faktúre objaví vo forme poskytnutia zľavy na elektrinu, ktorú ste spotrebovali a nám predtým požičali, avšak len do výšky objemu spotrebovanej elektriny.  Ak je teda požičanej elektriny viac ako spotrebovanej, uplatní sa zľava len na elektrinu spotrebovanú.

Za elektrinu, ktorá je výsledkom zúčtovania vzájomného požičiavania zaplatíte iba cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku, pre fotovoltický zdroj je to  0,00375 EUR/kWh.  Preto je vo vyúčtovaní poskytnutá zľava vo výške rozdielu ceny elektriny skutočnej a ceny prevzatia zodpovednosti za odchýlku. 


Príklad:
Dodávka (spotreba) = 250 kWh
Výroba (požičanie) = 200 kWh
Zľava sa  vypočíta  ako rozdiel medzi cenou tarify, v ktorej k vráteniu došlo a zodpovednosti za odchýlku.  Uplatňuje sa  na časť spotrebovaného množstva, ktoré bolo predtým vyrobené a požičané,  t.j. 200 kWh,  Výsledkom je, že za túto elektrinu zaplatíte po uplatnení zľavy len

 

200 kWh * 0,00375 EUR/kWh = 0,75 EUR.

 

Zostávajúcu spotrebu 50 kWh vám vyúčtujeme v štandardných cenách variabilnej tarifikácie bez uplatnenia zľavy. Pre stanovenie času spotreby požičanej a nepožičanej elektriny vychádzame z postupnosti jednotlivých taríf v závislosti na predpoklade slnečného svitu a výroby, pričom s prihliadnutím na obchodné zvýhodnenie víkendovej spotreby dávame týmto tarifám prioritu.

Celkové požičané množstvo teda vraciame naspäť podľa 15 min spotrieb postupne v jednotlivých tarifách v tomto poradí:

1. Noc – Víkend
2. Noc
3. Popoludnie – Víkend
4. Dopoludnie – Víkend
5. Popoludnie
6. Dopoludnie
 

Za požičanú a elektrinu, ktorú nám vrátite si neúčtujeme žiadny  poplatok, za elektrinu ktorú spotrebujete a požičali ste nám ju, zaplatíte iba cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Za túto službu neplatíte žiadny fixný poplatok.

O IMS a o variabilnej tarifikácii, ktorá je podmienkou poskytnutia služby požičovne elektriny a o cenách  sa viac dozviete na https://www.magna-energia.sk/co-je-ims.

Pre posúdenie Vášho odberu môžete využiť prístup na portál https://iportal.magna-energia.sk, alebo mobilnú aplikáciu MagnaApp a sami si posúdiť vhodnosť resp. nevhodnosť našej ponuky