D5 Elektrická domácnosť

Máte byt alebo dom a všetko doma máte plne elektrifikované vrátane kúrenia? Pre milovníkov elektriny, ale aj tých, ktorí nemajú inú možnosť, ako kúriť elektricky, máme špeciálny produkt Elektrická domácnosť D5.

MAGNA D5 DOM THERM 20NT BLOK
Silová energia
VT 0,082
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Sadzba D5 je pre tých, ktorí elektrinou kúrite, varíte, pripravujete teplú úžitkovú vodu ako aj napájate všetky elektrospotrebiče. Sadzba D5 nie je vhodná pri akumulátorovom vyhrievaní. Každému kto používa elektrickú energiu všade, kde sa dá, ponúkame lacnú energiu v nízkej tarife. Sadzba D5 môže byť práve pre Vás.

Objednať