Ako vzniká cena elektriny

Cena za silovú elektrinu je určovaná na trhoch s elektrickou energiou, kde všetci výrobcovia, obchodníci i dodávatelia obchodujú podľa svojich aktuálnych potrieb. Nakupuijú i predávajú a na základe dopytu a ponuky dohadujú ceny. Ceny elektriny na Slovensku veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze v Lipsku (EEX) a na pražskej energetickej burze (PXE). Slovenská cena prakticky kopíruje cenu na týchto rozdieloch sú dlen dôsledkom cien prenosových kapacít medzi jednotlivými krajinami, alebo zaťažením slovenských výrobcov tzv. G-komponentom.

Vývoj cien v posledných rokoch je pre odberateľov priaznivý. Ceny silovej elektriny klesli za na historické minimá.

Ostatné zložky ceny určuje štát. ÚRSO určuje cenu prenosových a distribučných služieb, ako aj položky „straty“ a „prevádzkovanie systému“. Výšku spotrebnej dane určuje Národná rada SR, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.