Viete čo je SEPA?

Význam tejto skratky je „Single Euro Payments Area“, čo v preklade znamená „Jednotná oblasť platieb v eurách“. Čo táto zmena prináša? V rámci celej EÚ a ďalších 6 zúčastnených krajín je platba zadaná z účtu vykonaná za jeden bankový deň a pripísaná na účet prijímateľa.

Zmeny ktoré SEPA priniesla už v roku 2014

Aké zmeny prinieslo zadávanie platieb podľa SEPA?

Zmenil sa formát čísla účtu, ktorý sa používa pre zadávanie platobných príkazov. Číslo účtu musíte uvádzať v medzinárodnom formáte IBAN a kód banky vo formáte BIC:

Číslo bankového účtu MAGNA ENERGIA nájdete na našich faktúrach v oboch formátoch:

  • Číslo účtu vo formáte IBAN sa nachádza v ľavej hornej časti faktúry medzi ostatnými identifikačnými údajmi našej spoločnosti

  • Číslo účtu v doteraz používanom formáte sa nachádza v spodnej časti faktúry v tabuľke s inštrukciami k platbe

Ako si zmeniť spôsob platby na inkaso?

Ak momentálne platíte inak ako inkasom a rozhodnete sa pre zmenu spôsobu úhrady platieb na inkaso, postupujte nasledovne:

1. Nastavte si svoj bankový účet pre účely SEPA inkasa podľa potreby:

  • Otvorený účet – Bude zrealizovaná každá výzva na inkaso bez obmedzenia

  • Podmienečne chránený účet – Bude zrealizovaná iba taká výzva na inkaso, ku ktorej poskytnete banke súhlas. Môžete si ho kedykoľvek bezplatne zmeniť.

  • Zatvorený účet – Nebude zrealizovaná žiadna výzva na inkaso, všetky budú odmietnuté

Ak chcete platiť inkasom, je samozrejme potrebné použiť nastavenie „Otvorený účet“ alebo „Podmienečne chránený účet“.

2. Najskôr nám musíte udeliť súhlas na realizáciu inkasných príkazov z vášho účtu. Tento súhlas sa v SEPA nazýva mandát. Požiadajte nás o vystavenie mandátu my ho vygenerujeme a zašleme poštou na vašu adresu.

3. Podpíšte mandát a zašlite ho obratom na našu adresu.

4. Ak máte účet nastavený na „Otvorený účet“, proces vybavovania sa pre vás skončil a ďalšie náležitosti s bankou vybavíme my.

5. Ak máte účet nastavený na „Podmienečne chránený účet“, musíte aj v banke zadať súhlas s inkasom. Toto môžete zrealizovať prostredníctvom internet bankingu, alebo priamo na pobočke banky.

6. Suma inkasa bude v deň splatnosti odpísaná z vášho účtu a v rovnaký deň pripísaná na náš účet.

Ako si čo najlepšie nastaviť inkaso?

Inkaso patrí medzi najpohodlnejšie spôsoby úhrady platieb. Zvážte túto možnosť a zašlite nám požiadavku na zmenu. Inkasom môžete uhrádzať všetky faktúry, teda aj vyúčtovacie faktúry. Použitím inkasa sa vyhnete každoročne opakovanej úprave trvalých príkazov z dôvodu zmeny výšky pravidelnej platby. Platenie faktúr tak bude úplne automatické a bez starostí.

Pre nastavenie inkasa máme pre vás nasledujúce odporúčania:

  • Neuvádzajte v mandáte konkrétny variabilný symbol. Niektoré banky pri zriaďovaní inkasa variabilný symbol platby dokonca požadujú ale nie je to povinný údaj a jeho zadanie iba zbytočne skomplikuje dlhodobé používanie mandátu. Pri zmene variabilného symbolu bude potrebné vystaviť nový mandát a budete na tom rovnako ako pri použití trvalého príkazu.

  • Ak by ste predsa len museli uviesť aj variabilný symbol, použite namiesto čísla faktúry číslo vášho zákazníckeho účtu. Toto číslo je nemenné.

  • Nastavte si vhodne horný limit inkasa, t.j. maximálnu sumu, ktorú nám umožňujete inkasom stiahnuť z vášho účtu. Limit musí byť samozrejme aspoň vo výške aktuálnej faktúry za opakované plnenie. Odporúčame vám limit nastaviť aspoň na 1,5 násobok a vyhnete sa tak potrebe vystavenia nového mandátu v prípade zvýšenia sumy faktúry za opakované plnenie na ďalšie obdobie (z dôvodu vyššej spotreby energie).

  • Nastavte si inkaso aj pre úhrady vyúčtovacích faktúr a realizácia platieb bude pre vás už úplne bez starostí. V tomto prípade je ideálne nastaviť inkaso bez limitu. Nemusíte sa obávať o svoje financie, SEPA so sebou prináša aj opatrenia na ochranu platiteľov a v prípade neoprávneného inkasa, môžete požiadať o vrátenie prostriedkov.

Strážte si platobnú disciplínu, je škoda pripraviť sa o výhody ktoré ponúkame.