Plyn

Radi varíte na plyne a chcete, aby vám popri varení zostalo niečo aj na iné príjemné veci? Máme pre vás produkt Šporák D1, s ktorým môžete za menej variť ešte viac.

D1 - Varenie
Za služby Obchodníka
Sadzba za odobratý plyn
Fixná mesačná sadzba

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane).