Plyn pre firmy, podnikateľov a verejnú správu

Zmena dodávateľa je možná vždy k prvému dňu v mesiaci, t.j. 1.1.,1.2,1.3….1.12.

Zmluvy na dobu neurčitú majú 1-mesačnú výpovednú lehotu (podľa zmluvných a všeobecných obchodných podmienok vášho súčasného dodávateľa). Ak má klient zmluvu na dobu určitú, zmeniť dodávateľa môžete po jej uplynutí.

Napr. ak má klient záujem odoberať plyn od nás v januári 2018, najbližšia možná zmena dodávateľa, ak má zmluvu so súčasným dodávateľom:

  • na dobu neurčitú, je k 1.3.2018 a musí doručiť podpísanú zmluvu najneskôr 30. januára 2018.

  • na dobu určitú bez výpovednej lehoty do 30.06.2017, je k 1.7.2017 a musí doručiť podpísanú zmluvu k nám najneskôr 6. mája 2017 (minimálne 22 kalendárnych dní pred začatím dodávky).

Naša filozofia spočíva v komplexnosti služieb súvisiacich s dodávkou energií, keď popri čo najlepšej cene dodávky poskytujeme svojim odberateľom i bohatý poradenský servis. Naším poslaním nie je mať veľa klientov, ale klientov, o ktorých je dobre postarané.

Preverte si komunikáciu s nami i náš servis.

Ale najmä výhodnosť našej ponuky. Tá stojí nielen na lepších cenách, ale najmä na benefitoch zo synergie dodávok rozličných energií.

  • Máme výhodnú ponuku pre malé a stredné firmy,

  • zákaznícky VIP servis pre veľkých klientov, ale i

  • špeciálne zvýhodnené produkty (škola, verejné osvetlenie) určené pre verejnú správu. Sme partnerom ZMOS.

Po vyplnení kontaktného formulára vás budeme radi kontaktovať a preberieme s vami všetky možné výhody vyplývajúce so vzájomnej spolupráce. Okrem výbornej ceny získate veľa naviac.

Radi vám vypracujeme skutočne konkurenčnú cenovú ponuku.

Vyplňte prosím kontaktný formulár.