Požičovňa elektriny pre domácnosti

Využite Vaše solárne panely na 100%

So službou Požičovňa Elektriny spotrebujete všetku energiu, ktorú ste vyrobili.

Požičovňa elektriny

 

Problém

Produkujem elektrinu v čase,
keď ju neviem využiť

Požičovňa elektriny - problém

 • Solárne panely generujú najviac elektriny počas dňa.
 • V tom čase ste však väčšinou v práci, alebo si užívate voľný čas vonku na čerstvom vzduchu a spotreba elektriny vo vašej domácnosti je spravidla nízka.
 • Ak ste neinvestovali peniaze do batériových systémov, prebytočnú elektrinu odvediete do siete.

Riešenie

Uložím si prebytočnú vyrobenú elektrinu
v Požičovni Elektriny

Požičovňa elektriny - riešenie

 • Požičajte nám vami vyrobenú elektrinu, keď jej máte dosť. Vrátime vám ju, keď vám bude chýbať.
 • Objem vyrobenej elektriny sa na konci mesiaca odčíta od vašej celkovej spotreby.
 • Ak výroba v danom mesiaci prevýši vašu spotrebu, môžete prebytočnú elektrinu využiť na inej nehnuteľnosti alebo v nasledujúcich mesiacoch.

Výhody požičovne:

 1. Rýchla návratnosť investície
  Keďže spotrebujete všetku elektrinu, ktorú vyrobíte, zvýšite si návratnosť svojej investície do fotovoltických panelov.
 2. Prenos nespotrebovanej elektriny
  Elektrinu, ktorú nestihnete spotrebovať vám prenesieme na iné odberné miesta alebo do ďalších mesiacov až do vyčerpania uloženej elektriny.
 3. Žiadne fixné poplatky
  V prípade, že budete využívať službu Požičovne elektriny na jednom odbernom mieste Vám budeme účtovať len poplatok za prevzatie zodpovednosti za odchýlku 5,63 EUR za 1 MWh elektriny, ktorú ste si u nás „odložili“ a následne aj odobrali. (Platí iba v prípade jedného odberného miesta, pri prenose elektriny na iné odberné miesto sa platí mesačný poplatok.)
 4. Zľava na elektrinu cez víkendy
  Zákazníci so službou Požičovňa elektriny automaticky získavajú víkendovú zľavu 4 až 12% z ceny silovej elektriny vzťahujúcu sa na variabilné tarify (4T).

 

iPortál a MagnApp
 

Objem elektriny, ktorú ste nám požičali, objem elektriny, ktorú sme Vám vrátili, ako aj priebeh vašej celkovej spotreby v jednotlivých časových pásmach si vždy môžete sledovať pomocou iPortálu a mobilnej aplikácie MagnApp. K Požičovni Vám teda navyše dáme možnosť nastaviť vašu spotrebu tak, aby ste spotrebovali čo najmenej elektriny a tak chránili životné prostredie.

Štvortarify
 

Jednou z podmienok pre využívanie služby POŽIČOVŇA ELEKTRINY je, že na odbernom mieste je aktívny obchodný produkt variabilnej tarifikácie 4T.
Vyberte si jeden z na mieru šitých ŠTVORTARIFOV, presuňte svoju spotrebu elektriny na hodiny s najnižšími cenami a ušetrite na faktúrach.
Nie je dôležité koľko elektriny spotrebujete, ale kedy!

 

Podmienky využívania služby:

 1. Elektrinu odoberáte od nás a vaše výrobné miesto máte taktiež v našej bilančnej skupine
 2. Na odbernom mieste je namontované meradlo typu IMS
 3. Na odbernom mieste je aktívny obchodný produkt variabilnej tarifikácie 4T (4-tarifné meranie)

Bližšie informácie o podmienkach aktivácie služby POŽIČOVŇA ELEKTRINY nájdete v dokumente MAGNA ENERGIA - Podmienky aktivácie služby Požičovňa elektriny.

V prípade záujmu o službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY nás kontaktujte na adrese oze@magnaea.sk, alebo vyplňte kontaktný formulár. V poznámke formuláru uveďte, že máte záujem o službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako funguje fakturácia, keď používam službu Požičovňa elektriny?

Hodnota požičanej elektriny sa vám vo faktúre objaví vo forme zľavy na elektrinu, ktorú ste nám predtým požičali a v nasledujúcom fakturačnom období spotrebovali, avšak len do výšky objemu spotrebovanej elektriny. Ak je teda požičanej elektriny viac ako spotrebovanej, uplatní sa zľava len na elektrinu spotrebovanú. Objem nespotrebovanej elektriny sa Vám prenáša do nasledujúceho fakturačného obdobia.

Ak ste teda v máji vyprodukovali prebytok 100 kWh a v júni spotrebovali 120 kWh, poskytneme vám vo faktúre za jún zľavu v hodnote 100 kWh. Zaplatíte iba za 20 kWh.

Pre lepší prehľad nájdete na prvej strane vašej faktúry prehľad aktivity POŽIČOVNE ELEKTRINY za uplynulé obdobie.

Príklad:

Váš mesačný prebytok sa odpočítava od Vašej spotreby primárne v nočných hodinách, keď väčšina našich zákazníkov nemá ako vyrábať a ďalej postupne v jednotlivých tarifách od najnižšej (Noc – Víkend) až po najvyššiu, okrem tarify Ráno - Večer. Viac informácií o cenových pásmach variabilných taríf nájdete tu.

Môžem prenášať elektrinu z Požičovne z leta do zimy? Ak áno, čim je to obmedzené. Platí to aj pre zákazníkov, ktorí už Požičovňu využívajú?

Áno, nespotrebované prebytky vyrobenej elektriny sa vám prenesú do nasledujúceho mesiaca a odpočítajú sa ako prvé z vašej faktúry. Ak v nasledujúcom mesiaci opäť vygenerujete prebytok, nespotrebovaná elektrina sa vám u nás v požičovni kumuluje.

Ak nám teda v máji požičiate 100 kWh a v júni odoberiete iba 20 kWh, ale požičiate nám ďalších 100 kWh, v požičovni budete mať spolu 180 kWh elektriny, ktorú môžete spotrebovať v nasledujúcich mesiacoch.

Takto si elektrinu viete prenášať prípadne aj do zimy. Služba nie je nijak spoplatnená a platí aj pre existujúce platné Požičovne elektriny bez ďalších administratívnych úkonov. Elektrinu v požičovni môžete využívať kým budete našim zákazníkom.

Je možné prebytky využívať aj na inom odbernom mieste ktoré je v bilančnej skupine Magna energia a je v mojom vlastníctve?

Áno, nespotrebované prebytky je možné využiť aj na inom odbernom mieste. Túto variantu služby však poskytujeme na základe individuálneho posúdenia, šitého na mieru našim zákazníkom. Podmienkou je, že dodávateľom energie na odberných miestach je Magna, odberné miesta sú vo Vašom vlastníctve, sú na nich nainštalované IMS meradlá (IMS = inteligentný merací systém). Pre viac informácií nás kontaktujte na oze@magnaea.sk .

Koľko a za čo platím, keď odoberám elektrinu z Požičovne?

Neplatíte žiaden fixný paušál. Fakturujeme iba službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku na vašom výrobnom zariadení, ktorá je zákonnou podmienkou pre každý výrobný zdroj. Cena tejto služby je pre fotovoltiku 5,63 EUR za 1 MWh elektriny, ktorú ste si u nás "odložili" a následne aj odobrali.

Keďže elektrina z požičovne prechádza distribučnou sústavou, na elektrinu, ktorú Vám vrátime sa vzťahujú štandardné distribučné poplatky.

Za elektrinu, ktorú nám požičiate, neplatíte nič. Na celkovú výšku distribučných poplatkov teda služba Požičovňa elektriny nemá žiaden vplyv.

Môžem využívať požičovňu aj keď mám iného dodávateľa energie?

Nie, jednou z podmienok je, aby vám Magna dodávala energiu na príslušnom odbernom mieste.