Variabilná tarifikácia

 

Domácnosti

Informácie o variabilnej tarifikácii pre sektor domácností.

 

Firmy

Informácie o variabilnej tarifikácii pre firemný sektor.