Variabilná tarifikácia pre domácnosti

Vysoká spotreba nemusí znamenať vysoké účty!

Vyberte si jeden z na mieru šitých ŠTVORTARIFOV, presuňte svoju spotrebu elektriny na hodiny s najnižšími cenami a ušetrite na faktúrach.
Nie je dôležité koľko elektriny spotrebujete, ale kedy!

 

UNIVERZÁL

Univerzálna sadzba vhodná aj pre majiteľov fotovoltických panelov

4 cenové pásma s cenami
od 47 EUR / MWh*

 

Požičovňa elektriny - problém

E-AUTO

Sadzba ideálna pre nočné nabíjanie plug-in elektromobilov

Nočné nabíjanie
od 30 EUR / MWh*

 

Požičovňa elektriny - riešenie

E-PUMPA

Sadzba ideálna ak si dom vykurujete tepelným čerpadlom

Každá druhá hodina cez deň
od 40 EUR / MWh*

 

Požičovňa elektriny - riešenie

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a nezahŕňajú distribučné poplatky. Uvedené ceny sú platné pre rok 2024.
Kompletné informácie o cenách nájdete tu.

Výhody štvortarifov:

 1. Bezkonkurenčné ceny
  Ak si svoju spotrebu aspoň čiastočne presuniete do časov s nižšou cenou elektriny, výrazne ušetríte.
 2. Zľava na silovú elektrinu cez víkendy
  Zákazníci so službou Požičovňa elektriny automaticky získavajú víkendovú zľavu z ceny silovej elektriny vzťahujúcu sa na VARIABILNÚ TARIFIKÁCIU.
 3. Spotreba pod kontrolou
  S mobilnou aplikáciou MagnApp a webovou službou i-portál získate podrobný prehľad o výške vašej spotreby v 15 minútových intervaloch.

 

Podmienky využívania služby:

 1. Elektrinu odoberáte od nás.
 2. Na odbernom mieste máte namontované meradlo typu IMS.

 

iPortál a MagnApp

Požičovňa elektriny - problém

Priebeh spotreby v jednotlivých časových pásmach si vždy môžete spätne skontrolovať pomocou i-portálu a mobilnej appky od Magny dostupnej na Google Play a AppStore

Požičovňa elektriny

Požičovňa elektriny - riešenie

Máte fotovoltické panely? Pridajte si k produktom s variabilnou tarifikáciou službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY a využite ich na 100%.
Požičajte nám vami vyrobenú elektrinu, keď jej máte dosť. Vrátime vám ju, keď vám bude chýbať.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Koľko môžem ušetriť, ak prejdem na variabilnú tarifikáciu od Magny?

V porovnaní s klasickými sadzbami pri rozumnom prístupe k spotrebe môžete znížiť svoje faktúry aj o viac ako 30 percent. Výška vašej úspory závisí predovšetkým od toho, v akom čase elektrinu spotrebúvate. Ak si svoju spotrebu aspoň z časti presuniete do časov s nižšou cenou, ušetríte.

Prečo je to tak?

Pred inštaláciou IMS (inteligentného meracieho systému) sme informáciu o výške vašej spotreby dostávali iba raz ročne. Vaša spotreba bola v rámci dňa rozvrhnutá staticky pomocou tzv. typových diagramov a cena elektriny bola po celý deň rovnaká, alebo bola v rámci dňa rozdelená do dvoch taríf. Z IMS však o vašej spotrebe poznáme za rok viac ako 30000 údajov a v dennom časovom rastri vám vieme ponúknuť ceny odvodené od našich nákupných nákladov.

Ak teda presuniete časť svojej spotreby do času s nižšou cenou elektriny, my máme nižšie náklady na nákup a vy dáte za  elektrinu menej.  

Kedy sa mi oplatí UNIVERZÁL, E-AUTO a E – PUMPA?

Rastúci počet elektromobilov na cestách nás podnietil k tomu, aby sme zaviedli nový produkt výhodný pre nočné nabíjanie áut. Pôvodný produkt sme ponechali, ako univerzálny (UNIVERZÁL) pre všetky typy spotreby a nový produkt sme nazvali E-AUTO. Časové rozvrhnutie cien oboch produktov sme zachovali, no pri produkte E-AUTO sme výrazne zvýhodnili nočné nabíjanie.

Produkt E-AUTO je najvýhodnejšie kombinovať s montážou fotovoltickej elektrárne na vašej streche a využiť pri tom našu POŽIČOVŇU ELEKTRINY. Vtedy môžete auto výhodne nabíjať okrem noci aj v čase slnečného svitu, navyše bez platieb za distribúciu. Ak však výroba nepostačuje, je vhodnejšie nabíjať v noci.

Osobitným novým produktom je sadzba pre užívateľov tepelných čerpadiel E-PUMPA. V závislosti od svojich možností si môžete ovplyvniť svoje náklady na elektrinu výberom hodín, počas ktorých je vaše čerpadlo v prevádzke. Potenciál úspory pri tomto type prevádzky vzniká na princípe, že teplo a chlad sa uskladňuje ľahšie ako elektrina.

Prečo sú ceny variabilných sadzieb bez DPH a distribučných poplatkov? Ako vlastne zistím, koľko budem platiť a či niečo ušetrím?

Keďže dodávame elektrinu nielen domácnostiam, ale aj platcom DPH, uvádzame všetky ceny bez DPH a každý odberateľ si podľa svojho „DPH statusu“ cenu dopočíta. Pre domácnosti stačí cenu vynásobiť číslom 1,2.

Distribučné poplatky závisia od distribučnej tarify, ktorú odberateľ využíva a pri platnej legislatíve sa na nich dá šetriť iba celkovým znížením spotreby. Pre výpočet úspory je teda dôležitá cena silovej elektriny. Poplatky distribučným spoločnostiam sú navyše na  každom distribučnom území iné a pri ich pridaní do cenníka by tento obsahoval desiatky položiek a stal by sa nečitateľným.

Výšku vašej úspory oproti štandardným sadzbám od Magny zistíte pomocou i-portálu, ktorý umožňuje porovnanie nákladov v oboch režimoch tarifikácie.

Čo mám robiť, aby som na drahej elektrine v špičke neprerábal?

Vhodné je presunúť spotrebu elektriny na hodiny s nižšou cenou a nepoužívať niektoré spotrebiče v špičke (teda v čase najvyšších cien). Ide napríklad o odloženie prevádzky práčky, umývačky, sušičky, elektrického vykurovacieho zariadenia alebo nabíjania vášho elektromobilu mimo časov s vyššími cenami.

Ako zistím, či mám aktívny IMS?

Tento údaj vám vie poskytnúť vaša distribučná spoločnosť. Našim odberateľom to vieme povedať aj my. Zmena nastáva vtedy, keď dátový prenos z IMS, po absolvovaní skúšobnej prevádzky, odštartuje mesačnú fakturáciu.

Kedy mám právo získať IMS?

Podľa platnej legislatívy je to vtedy, ak vaša ročná spotreba presahuje 4 MWh. Alebo, ak  ste nie len odberateľom, ale aj výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov.

IMS už mám, no distribučná spoločnosť mi tvrdí, že je iba v testovacej prevádzke. Čo mám robiť?

Meranie spotreby elektriny je plne v gescii distribučnej spoločnosti.  Ide o náročný proces, s ktorým súvisí nastavenie dátového prenosu a uskladnenia obrovského objemu dát. Ukončenie skúšobnej prevádzky a ani prednostnú inštaláciu IMS zabezpečiť nevieme.

Alternatívou je montáž fotovoltického zdroja. Nainštalovanie IMS je súčasťou podmienok pripojenia fotovoltiky do sústavy. Magna vám vie zabezpečiť inštaláciu a ponúka službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY, ktorá predstavuje ďalší významný potenciál pre úsporu.

Ako sa tvorí cena variabilných taríf pre domácnosti, keďže na Slovensku máme cenovú reguláciu?

Produkt sa vypočítal z Typových diagramov odberu („TDO“) na základe regulovaných cien. TDO je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok. Laicky povedané, ak sa odberateľ správa energeticky veľmi podobne ako je jeho príslušný TDO, tak má rovnaké náklady ako v regulovanej cene. V dynamickej tarife však má možnosť správať sa energeticky hospodárnejšie než je priemer zachytený TDO a vďaka tomu môže ušetriť.

Plánujete online kalkulačku na vyhodnotenie spotreby s využitím rôznych aditívov pri Dynamickej tarife SPOT voči tradičnej ponuke SPOT + Aditív?

Táto dynamická tarifa nie je na rozdiel od domácností počítaná na základe Typového diagramu odberu, ale vychádza z reálneho priebehu spotreby daného odberateľa. Podobne ako pri domácnostiach však energeticky efektívnejšie firmy majú možnosť na dynamickej tarife ušetriť. Univerzálnu kalkulačku však pripravovať nebudeme, keďže pri tomto produkte je dôležitý priebeh spotreby každého odberateľa. Záujemcom preto v takomto prípade poradíme individuálne.